Kommunale opgaver Klima

Kommunernes Klimatilpasningsnetværk

Klimatilpasning er en kommunal opgave, der går på tværs af opgaverne med vandforsyning; spildevand, kommunal planlægning, natur og kystbeskyttelse. Kommunerne har mange års erfaring med klimatilpasning. I netværket inviterer vi jer til at diskutere klimatilpasningens løsningsmuligheder og udfordringer. Viden og inspiration henter vi ikke kun fra kommunerne og KL, vi søger viden om problemerne hos fagpersoner fra myndigheder, tænketanke og universiteter.

Temaer i 2022

I 2022 har vi følgende overskrifter på tegnebrættet:

  1. Klimatilpasning og planlov – fællesmøde med Byplanlæggerne 
  2. Klimasikring i Svendborg med rundvisning ved Den blå kant 
  3. National klimatilpasningsplan og betydning for kommunernes arbejde med klimatilpasning.
  4. Klimatilpasning og naturbeskyttelse - Idéer til medfinansiering.

Derudover vil vi afholde nogle pop up-møder af ca. 1 times varighed om digitale løsninger. Dette vil der løbende komme information om til netværkets medlemmer. 

Pris

  • Prisen for deltagelse i netværket er 7.000 kr. årligt (ekskl. moms).

  • Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. Det koster 7000 kr. pr. år at være medlem af netværkene. For den pris har kommunen 2 pladser pr. møde ved de fysiske møder – og ubegrænset ved digitale møder 

Arrangement

Medlemskab af Klimatilpasningsnetværket 2022

  

×

Log ind