Kommunale opgaver Klima

Kommunernes klimapolitiske netværk

Netværket sætter spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.

Klima - både CO2-reduktion og klimatilpasning - er en stærk lokalpolitisk dagsorden, som kommunerne tager et stort ansvar for at løfte. Det er en opgave, der både går på tværs af sektor- og fagområder og involverer eksterne parter i ambitionen om at forebygge og håndtere klimaforandringerne lokalt.

I mange kommuner organiseres arbejdet i nye tværgående enheder, som fx et klimasekretariat eller en klimagruppe. Tilsvarende får CO2-reduktionsarbejdet i højere og højere grad et direkte ophæng i politiske udvalg.

Kommunernes klimapolitiske netværk er et forum for videndeling, inspiration og fælleskommunal dialog for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen. Netværket sætter spot på aktuelle klimapolitiske dagsordener inden for eksempelvis affald, energi, klimatilpasning, CO2-målinger, cirkulær økonomi mv.

Derudover vil man i netværket blive opdateret på nyt fra KL på klimaområdet og høre spændende eksterne oplæg, der beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener i kommunerne.

 

Organisering

  • Netværket faciliteres af kontorchefer fra KL's Center for Klima og Erhverv. 

  • Netværket mødes 5 gange årligt. Møderne afvikles som en blanding af fysiske møder og onlinemøder. 

 

Pris

  • Prisen for deltagelse i netværket er 9.100 kr. årligt (ekskl. moms).

  • Prisen dækker deltagelse af tre personer på hvert af de fem møder - én fast plads og to fleksible pladser, for både at sikre etableringen af et stærk sammentømret netværk og mulighed for, at de respektive fagkompetencer for de skiftende temaer er repræsenteret. Det er den deltagende kommune selv, der fra gang til gang afgør, hvem der deltager på netværksmødet.

 

Hvornår?

I 2022 mødes netværket på de følgende datoer:

  • 7. marts kl. 12.30-15.30 (online)

  • 31. maj kl. 10-15.30 (fysisk)

  • 25. august kl. 9-12 (online)

  • 12. oktober kl. 10-15.30 (fysisk)

  • 8. december kl. 12.30-15 (online)

Derudover afholdes d. 1.-3. september den årlige Klimafolkemøde i Middelfart. KL og Kommunernes Klimapolitiske Netværk arrangerer et klimaarrangement, og deltagelse opfordres. 

Temaerne for de enkelte møder fastsættes i dialog med netværket.

Arrangement

Møder og netværk Kommunernes klimapolitiske netværk

Netværket er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen.

×

Log ind