Klima Kommunernes Klimahandlingsudvalg

Kommunernes Klimahandlingsudvalgs studietur til Nederlandene

Dagsorden for studieturen

Kommunernes Klimahandlingsudvalg er sat i verden for at understøtte kommunernes arbejde med at implementere klimahandleplanerne. For at finde inspiration til, hvordan udvalget hjælper kommunerne med den opgave, drog Kommunernes Klimahandlingsudvalg på studietur til Nederlandene den 22-23. januar 2023.  På studieturen blev udvalget præsenteret for både en række faglige oplæg, felttur i Katwijk aan Zee med fokus på klimatilpasning og byvandring i Amsterdam for at se nærmere på grøn mobilitet.

Formålet med studieturen var at undersøge og få inspiration til, hvordan danske kommuner kan arbejde med nogle af udfordringer relateret til landbrugets udledning af drivhusgasser, klimatilpasning samt udvikling af mere grøn mobilitet. Hovedtemaerne for det faglige program var således:

  • Landbrug og arealanvendelse ift. udledning af drivhusgasser fra lavbundsjorde
  • Multifunktionel klimatilpasning i kystbyer
  • Klimaneutrale og robuste byer med fokus på grøn mobilitet.

 

Se nærmere på programmet for studieturen her:

 

Deltagerne på studieturen:

Frank Schmidt-Hansen, formand og borgmester i Vejen Kommune

Erik Lauritzen, næstformand og borgmester i Sønderborg Kommune

Gert Jørgensen, borgmester i Sorø Kommune

Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune

Martin Sikær, byrådsmedlem i Vejle Kommune

Stine Rahbek Pedersen, byrådsmedlem i Ballerup Kommune

Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune

Daniel Nyboe Andersen, byrådsmedlem i Aalborg Kommune

Karsten Filsø, byrådsmedlem i Holstebro Kommune

 

Deltagere fra KL-sekretariatet

Stine Johansen, direktør

Karoline Amalie Steen, kontorchef

Sara Røpke, kontorchef

Julie Leth, teamleder og chefkonsulent

Pia Mulvad Reksten, specialkonsulent og udvalgssekretær

 

Budget

Budgettet for Kommunernes Klimahandlingsudvalgs studietur var 125.000 kr.

×

Log ind