Klima Kommunernes Klimabarometer

Borgerinddragelse er særlig vigtig i klimaomstillingen

Borgerinddragelse og adfærd prioriteret højt. Hele 66 pct. vægter netop denne indsats i meget høj eller høj grad. Klimabarometeret viser også, at 82 pct. af kommunerne har taget nye tiltag for at inddrage borgerne i klimaarbejdet. Det mest anvendte greb er fortsat borgermøder (86 pct.), men 49 pct. peger også på borgerråd, fx ungeråd og 21 pct. arbejder med borgersamlinger, hvor tilfældigt udvalgte borgere over en periode udarbejder anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Denne udvikling afspejler, at der i kommunerne er en stor opmærksomhed på, at borgernes deltagelse, medbestemmelse og ejerskab til klimaomstilling af deres lokalområder, byer og landskaber er helt centralt.

På klimaområdet er der en særlig interesse i at sikre de unges deltagelse – fra både kommunerne og de unge selv. Også digital borgerinddragelse er taget i anvendelse i 44 pct. af kommunerne. Mange steder i erkendelse af, at digitale deltagefora åbner for at andre grupper, fx børnefamilier, kan deltage.

 

Også partnerskaber fylder i kommunernes klimaarbejde. Faktisk er det kun 10 pct. af kommunerne, der svarer nej eller ved ikke til, at de enten har indgået partnerskaber eller er ved at afsøge nye samarbejder som led i klimaarbejdet.

Adspurgt til hvem kommunerne i særlig grad indgår partnerskaber med, peger hovedparten på private virksomheder, men også forsyningsselskaber, andre kommuner og uddannelsesinstitutioner er væsentlige partnere i klimaarbejdet.

×

Log ind