Klima Kommunernes Klimabarometer

Kommunerne prioriterer grøn varme, energieffektivisering og omstilling til vedvarende energi

Med situationen i Ukraine og udsigten til et efterår og vinter, hvor der er tårnhøje energipriser og der måske kan blive lukket for gasforsyningen fra Rusland, er der massivt fokus på energispareindsatser og omstilling til grøn varme og strøm. Og kommunerne er i fuld gang.

Stort set alle kommuner har omstilling til grøn varme som højdespringeren i hvilke indsatser, der prioriteres i kommunernes klimahandleplaner.  Adspurgt til hvilke indsatser, der er prioriteret i kommunens klimahandleplan, svarer hele 94 pct. at de prioriterer omstilling til grøn varme højt. 83 pct. prioriterer energieffektivisering og 80 pct. svarer omstilling til vedvarende energi.

Samtidig er der meget stor bredde i kommunernes indsatsområder. Også klimatilpasning er i top, hvor 82 pct. vægter til pasningen til konsekvenserne af klimaforandringerne højt, men transport og mobilitet, affald og landbrug og arealanvendelse følger lige efter.

Adspurgt til hvilke virkemidlerne kommunerne vurderer vigtigst for at kunne levere grøn varme, peger hele 96 pct. af kommunerne på udrulning af fjernvarme.

Læs i Momentum-artiklen herunder to eksempler på, hvordan kommunerne har arbejder med omstilling til grøn varme. I Furesø Kommune har man en målsætning om at være CO2-neutral allerede i 2030 og satser derfor benhårdt på udrulning af fjernvarme. Esbjerg Kommune deler ambitionen om CO2-neutralitet allerede i 2030 og arbejder udover med fjernvarme i byområderne også intensivt med en havvandspumpe og et nyt fliskedelanlæg.

Grøn varme har topprioritet i kommunerne

Læs eksemplerne fra Furesø og Esbjerg kommune om omstilling til grøn varme og vedvarende energi.

×

Log ind