Klima Kommunernes Klimabarometer

Klima er hovedoverskrift i fagudvalg efter kommunalvalget

Kommunernes Klimabarometer 2022 viser, at halvdelen af kommunerne efter Kommunalvalget i november 2021 har fået ny udvalgsstruktur, hvor klima er blevet det centrale omdrejningspunkt for kommunens fagudvalg. Hovedparten af de kommuner, der har svaret ”andet”, har et kombineret klima- og enten teknik-, natur- eller miljøudvalg. Det viser, at klimaområdet prioriteres højt på den politiske dagsorden.

Af de kommuner, der har svaret bekræftende på at have ændret sin udvalgsstruktur, svarer 78 pct., at man har ændret fokus i de stående udvalg, mens 22 pct. har oprettet midlertidige udvalg (§17, stk. 4-udvalg).

 

×

Log ind