Kommunale opgaver Klima

KL's udspil: Kommunernes CO2-reduktion

KL's klimaudspil om CO2-reduktion er kommunernes fælles bud på, hvad der skal til for at skabe bedre rammer for den lokale klimaindsats. Der skal fart på klimaindsatsen og kommunerne har allerede taget det lokale klimalederskab på sig. Udspillet indeholder 48 konkrete anbefalinger til reduktion af CO2-udslippet, hvis kommunerne udstyres med de rette rammer og ressourcer.

CO2-reduktion kræver lokale løsninger

Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne tager allerede et stort ansvar lokalt. I årevis har kommunerne arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Det har givet værdifulde erfaringer med at finde lokale løsninger på de globale klimaudfordringer.

Men der er i dag statslige regler og bindinger, som spænder ben for den kommunale klimaindsats, ligesom der er brug for helt nye virkemidler, hvis den vedvarende energi skal udbygges og vi skal skabe en udledningsfri fremtid.

Derfor mener KL blandt andet i udspillet:

  • At strategisk energiplanlægning bør udbredes til alle kommuner
  • At nye klimalandskaber og jordfordeling kan skabe sammenhæng og synergi
  • At alle kommuner skal måle CO2-udledning på samme måde

 Download og læs udspillet her

 

Faktaboks

Faktaboks Kort om KL's udspil

KL's klimaudspil om CO2-reduktion indeholder kommunernes anbefalinger til mere klimaneutralt samfund. I udspillet peger KL på 48 konkrete anbefalinger under 10 temaer, der kan styrke den lokale klimaindsats. Anbefalingerne tager udgangspunkt i, hvordan kommunerne med de rette rammevilkår og økonomiske forudsætninger kan lede lokal-samfundene i en CO2-neutral retning.

KL's CO2-udspil i medierne

Den 8. januar 2020 bragte Danske Kommuner en artikel med Jacob Bjerregaard, formanden for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, der uddyber behovet for KL's udspil og CO2-reduktion.

Ligeledes kommenterer Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, på KL's udspil til TV2 Midtvest den 8. januar 2020, hvor hun byder initiativerne velkommen. Læs artiklen hos TV2 Midtvest her.

Teknik og Miljø-bladet bragte den 18. februar 2020 blandt andet en artikel af chefkonsulent Berit Mathiesen, hvori hun forklarer, hvordan KL's udspil om CO2-reduktion er et paradigmeskifte for landet.

D. 26. februar bragte Jacob Bjerregaard i samarbejde med Anders Eldrup, formand for Grøn Energi, Bendt Bendtsen, formand for Synergi, og Jesper Frost Rasmussen, formand for Dansk Fjernvarme et debatindlæg om fjernvarme og regulering på området. Læs debatindlægget her.

De nævnte artikler findes som pdf herunder: 

  • PDF

    Teknik & Miljø Februar 2020 - Berit Mathiesen

  • PDF

    Danske Kommuner Januar 2020 - Jacob Bjerregaard

Læs ligeledes Altingets artikel fra den 10. januar 2020 om udspillet.

 

Jacob Bjerregaard taler til Sønderborg Forsyning

Formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg har som indspil til en strategidiskussion i Sønderborg Forsyning sendt nedenstående video, hvor der sættes fokus på de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og de muligheder, der er for at bidrage til bæredygtig udvikling.

Kommunerne skal sikre økonomisk effektivitet i forsyningssektorerne. Kommunerne arbejder dog ofte med flere bundlinjer, og mange kommuner har derfor eksempelvis formuleret en ejerstrategi, der stiller forventninger ikke blot til økonomi og forsyningssikkerhed, men også til selskabernes arbejde med miljø og klima – eller bæredygtighed.

Det kan f.eks. være, at der skal være formuleret en miljøpolitik, og at selskabet i relevant omfang skal bidrage til den grønne omstilling og CO2-reduktion.

Se Jacob Bjerregaards tale her:

 

48 anbefalinger til at styrke den lokale klimaindsats 

×

Log ind