Kommunale opgaver Klima

KL-udspil: Klimatilpasning for fremtiden

KL støtter visionerne om en udledningsfri fremtid. Både borgere og kommuner er dog allerede nu direkte påvirket af klimaforandringer. Når vandet vælter ind eller kommer fra oven, forandrer det vores land og levevis og medfører store økonomiske og menneskelige tab. Kommunerne bidrager allerede til en lang række klimatilpasningsprojekter, men der er behov for meget mere.

Klimatilpasningen skal op i gear

KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige rammer for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

Der er brug for:

  1. Et sammenhængende regelgrundlag uanset hvor vandet kommer fra
  2. En vifte af finansieringsmuligheder, der både retter sig mod de mindre lokale projekter og de store projekter af national interesse
  3. Klar kommunikation om ret og pligt for borgere og myndigheder samt en effektiv klagebehandling.

Vi kender mange af de tekniske muligheder og løsninger. Men der er tale om en kompleks lovgivning, hvor hver lov er tilpasset sit virkefelt i forhold til, hvor vandet kommer fra. Der er dog brug for lovgivning for indsatsen mod stigende grundvand, der giver problemer for borgerne og infrastrukturen. Lovgivningen skal hænge sammen, så vandet bliver håndteret efter mere klare og brugbare principper og fordelingsmodeller.

Staten bør oprette og sikre finansiering til en klimatilpasnings- og kystsikringsfond. Kommunernes investeringer bør fritages fra anlægsloftet. Vandselskaberne skal have lov for at bidrage fuldt ud, når det giver mening i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver. Manglende finansiering af klimatilpasning er den primære årsag til at private fælles klimaprojekter ikke gennemføres. Derfor skal der ses på muligheder for at bistå borgerne i organisering, fordeling samt information om ret og pligt.  

  • PDF

    Klimatilpasning for fremtiden - vand fra alle sider

Læs mere

Læs mere Klimatilpasning

Læs mere om kommunernes arbejde med klimatilpasning under Teknik og Miljø.