Klima Hvad gør kommunerne

Hvorfor er kommunerne relevante?

Kommunerne er nøgleaktører i det danske samfund - også i klimaspørgsmålet. Vi er arbejdsgiver for en halv million mennesker, og kommunerne er lokal myndighed på en lang række områder, hvor vi arbejder helhedsorienteret på tværs af sektorer. Hvis omstillingen skal lykkes, kræver det, at det lokale demokrati sættes i spil og sætter retning, så de lokale klimaløsninger har opbakning fra borgere og virksomheder. Her er kommunerne helt centrale.

×

Log ind