Klima Hvad gør kommunerne

Hvordan arbejder kommunerne i dag med reduktion af CO2 og andre udledningsgasser?

Mange kommuner arbejder med ambitiøse målsætninger og rapporterer systematisk deres CO2-regnskab. Hele 84 kommuner har klimaplaner, der sætter retning for det lokale arbejde med CO2-reduktion. KL mener dog, at der mangler et fælles måleværktøj til kommunerne, så kommunerne kan opgøre udledningen af CO2 mere systematisk. På den måde kan kommunerne lettere dokumentere effekten af grønne investeringer i f.eks. den kommunale bilflåde eller de kommunale bygninger.

×

Log ind