Kommunale opgaver Klima

Hvad gør kommunerne?

Mange danske kommuner laver allerede klimaplaner og fastsætter ambitiøse reduktionsmål. Nogle er langt og alle er på vej. Her præsenterer vi nogle af de mange eksempler på, hvordan kommunerne konkret tager klimalederskabet på sig, og hvor de støder på udfordringer.

Fire eksempler på kommunernes klimaindsats 

Mange kommuner arbejder med ambitiøse målsætninger og rapporterer systematisk deres CO2-regnskab. Hele 84 kommuner har klimaplaner, der sætter retning for det lokale arbejde med CO2-reduktion. Det er kommunerne, der lokalt sidder med nøglen til at løse de udfordringer, den grønne omstilling vil støde på. Disse år invester kommunerne f.eks. i grøn infrastruktur, affaldssortering og bæredygtige bygninger. 

Kommunerne gør allerede meget på klimaområdet og har potentiale, vilje og viden til at kunne gøre endnu mere under de rette betingelser og i samarbejde med regeringen og andre parter. 

Nedenfor præsenteres 4 cases, der viser hvordan kommunerne tager klimalederskabet og ansvaret for fremtiden på sig.

Har jeres kommune en god case, som I vil have vist her? Skriv endelig til os.

CASE

CASE Strategisk energiplanlægning i Sønderborg

Sønderborg Kommune har i mere end 10 år arbejdet målrettet på at blive CO2-neutral i 2029. Målet om CO2-neutralitet har sat gang i mange tiltag og aktiviteter - blandt andet en strategisk energiplan for kommunen.

CASE

CASE Opsætning af solceller på eksisterende kommunale tage

Solcelleanlæg på kommunale bygninger er et oplagt og enkelt instrument til at opnå CO2-reduktion i kommunerne, men statslige regler spænder ben for etableringen.

CASE

CASE Et ensartet måleværktøj for alle kommuner

En grundlæggende forudsætning for arbejdet med CO2-reduktion er, at kommuner kan opgøre og måle effekten af de indsatser, der sættes i søen. Der mangler dog et ensartet og tidssvarende måleværktøj, der kan samle alt kommunalt udledningsdata og gøre det sammenligneligt.

Case

Case Multifunktionel jordfordeling

Land og jord er en kostbar og knap ressource i Danmark. Hvis vores arealer skal kunne gøre en forskel klimaindsatsen, skal vi derfor udnytte hver eneste hektar.

×

Log ind