15. marts 2021

KL’s bemærkninger til Klimarådets statusrapport

I forbindelse med lanceringen af Klimarådets statusrapport til regeringen d. 26. februar 2021, har KL, som medlems af Klimarådets dialogforum, den 12. marts afgivet sine bemærkninger til Klimarådet.

I forbindelse med lanceringen af Klimarådets statusrapport til regeringen d. 26. februar 2021, har KL, som medlems af Klimarådets dialogforum, den 12. marts afgivet sine bemærkninger til Klimarådet.

KL er generelt positive i forhold til Klimarådets statusrapport og støtter op om behovet for en styrket klimaindsats. KL har i sine bemærkninger lagt vægt på tre ud af Klimarådets fem hovedanbefalinger:

  • At der udarbejdes en konkret køreplan mod 70 pct. reduktion i 2030.
  • At der som en særlig del af køreplanen udarbejdes en national strategi for CO2-fangst og -lagring.
  • At der tages initiativer til vådlægning af kulstofrige lavbundsjorder.

KL mener derudover, at der er et stort uforløst potentiale for at accelerere den grønne omstilling ved at tænke kommunerne ind fra starten, som en vigtig lokal trækkraft i den grønne omstilling. Kommunal inddragelse vil kunne sætte hastigheden op allerede frem mod 2025.

Læs KL’s bemærkninger her: 

  • PDF

    KL's bemærkninger til Klimarådets statusrapport 2021

I henhold til klimaloven fra juni 2020 skal Klimarådet fremme uvildig rådgivning om klimaindsatsen og bistå klima-, energi- og forsyningsministeren.

Dette gør Klimarådet bl.a. ved årligt i februar at lancere en statusrapport. I statusrapporten skal Klimarådet bl.a. vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålene kan nås. Klimarådet skal ligeledes kommentere den årlige klimastatus og fremskrivning i regeringens årlige klimaprogram, der kommer i september, samt komme med anbefalinger over mulige virkemidler.

Læs Klimarådets statusrapport her