Klima DK2020

Geografisk organisering og kontakt

Herunder kan du læse om den geografiske organisering af DK2020-samarbejdet og finde kontaktoplysninger på KKR-klimakoordinatorerne.

CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank er overordnet projektleder og videnspartner, assistereret af det internationale bynetværk C40.

Undervejs i forløbet får kommunerne sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer med faglige medarbejdere fra KL/KKR, regionen og relevante lokale operatører. Det sker for at sikre, at klimahandleplanerne lever op til international best practice inden for klimaplanlægning.

KL understøtter kommunernes arbejde på tværs af de geografiske organiseringer og følger kommunernes arbejde i DK2020 tæt, fordi det tværkommunale parløb og den fælles metodik giver et fundament for støtte fokus på kommunernes rolle i klimaindsatsen. 

Nedenfor findes kontaktoplysninger på KKR-medarbejderne i de geografiske organiseringer.

×

Log ind