Klima DK2020

Frivilligt klimasamarbejde

Her kan du få et overblik over de frivillige klimasamarbejder, kommunerne kan vælge til i arbejdet med deres DK2020 klimahandleplaner. Listen over initiativer udbygges løbende.

Herunder kan du læse om Danmark mod Madspild og Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. 

Danmark mod madspild

Danmark mod madspild er en frivillig aftale, hvis mål er at halvere mængden af madaffald og madspild i den danske fødevarebranche inden 2030. Aftalen er initieret og finansieret af Fødevareministeriet, men forvaltes af tænketanken One\Third. Den frivillige aftale løftes af en gensidig indsats og et tværgående samarbejde mellem fødevareværdikædens forskellige aktører.

KL har som medunderskriver på aftalen tilsluttet sig den fælles målsætning om at reducere madaffald inklusiv madspild i Danmark i 2030, således at kommunerne leverer bidrag til at indfri FN's Verdensmål 12.3.  

  • PDF

    Aftaleforside, madspild.pdf

De enkelte kommuner er ikke omfattet af aftalen. Hver kommune skal selv tilslutte sig den frivillige aftale, hvis man ønsker at deltage. Deltagelse i initiativet giver mulighed for at få vejledning i at måle og dokumentere madspildet efter en ensartet metode og anledning til at dele viden om indsatser med andre ambitiøse organisationer.

Som medlem af Danmark mod Madspild skriver virksomheder og organisationer under på, at ville måle virksomhedens madaffald, inklusiv madspild, efter de retningslinjer som anbefales i initiativet. Medlemmerne tilslutter sig samtidig at arbejde aktivt for at bidrage til målsætningen om at reducere den samlede mængde madaffald i Danmark med 50 pct. inden 2030.

Der går årligt 700.000 tons mad til spilde i Danmark. Langt størstedelen går til spilde i fødevaresektoren. Det store spild koster både økonomisk og på klimakontoen. Madspild alene står for cirka 4 procent af den samlede udledning af CO2 i Danmark.

På kommunalt niveau kan reduktionen af madspild derfor også både gavne økonomien i kommunernes køkkener og bidrage målbart til den grønne dagsorden. Der tilberedes dagligt cirka 800.000 måltider i offentlige køkkener, og det at mindske madspildet, kan udgøre en væsentlige reduktion i CO2-udledningerne og være et konkret greb i kommunernes klimaindsats.

Den 29. september blev i 2020 gjort til national madspilddag i Danmark på baggrund af anbefalinger fra One\Third. Med dagen sættes fokus på madspild hos borgere, i fødevarebranchen og i det offentlige. Den danske madspilddag falder på samme dag som FN's International Day of Awareness of Food Loss and Waste og initiativet tager afsæt i FN’s Verdensmål 12.3, der sigter mod en 50 procents reduktion af det globale fødevarespild per person. Du kan læse mere om kommunernes klimaindsats i ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark" her. Vil du læse mere om kommunernes verdensmålsarbejde, findes det her, og her kan du tilmelde dig KL’s webinarrække om FN’s Verdensmål.

Du kan læse mere om initiativet Danmark mod Madspild på www.danmarkmodmadspild.dk eller på One\Thirds hjemmeside.

 

Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb

Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) er en frivillig indsats for kommuner, regioner og offentlige organisationer, der ønsker at forpligtige sig til at gøre en forskel for klima og miljø gennem grønne indkøb. Partnerskabet forpligter medlemmerne til at trække i samme retning og drive markedet mod mere bæredygtige løsninger til en bedre pris.
I partnerskabet udvikles indkøbsmålene løbende i fællesskab. Initiativet er taget af Miljø- og Fødevareministeriet og betjenes af Sekretariatet for Grønne Indkøb og der samarbejdes blandt andet med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) og KomUdbud.

De fleste af partnerskabets medlemmer er kommuner, men alle offentlige institutioner er velkomne.

Du kan læse mere Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb ved at trykke på dette link.

Du kan læse mere om offentlige indkøb og Kommunernes nye fælleskommunale indkøbsstrategi "Indkøb med mening" her.

×

Log ind