DK2020 DK2020-inspirationskatalog

Engagering af borgerne gennem leg og læring i Økolariet

I Vejle Kommune formidler man bæredygtighed og DK2020-indsatserne på en aktiv og underholdende måde, der skal give bor-gerne lyst og redskaber til at ændre deres adfærd. Kommunen satser på langsigtede løsninger og på Økolariet tænkes og formidles klima-krisen både lokalt og globalt.

Vejle Kommunes bæredygtige udstillingsvindue

I 2003 etablerede Vejle Kommune Science-Centret Økolariet, hvor alle borgere gratis kan lære om bæredygtighed gennem sjove og interaktive oplevelser. Midt i Vejle Centrum ligger Økolariet, der hvert år tiltrækker næsten 100.000 gæster, hvilket omtrent er det samme som indbyggertallet i hele kommunen. Økolariets udstillinger handler om klima og bæredygtighed, fordi missionen er at uddanne gæsterne til at træffe bæredygtige valg.

Økolariets skoletjeneste underviser ca. 15.000 folkeskoleelever om året og er derfor en vigtig brik i kommunes mål om at nå ud til så mange unge borgere som muligt. I undervisningsforløbene undervises der blandt andet i FN’s Verdensmål med afsæt i naturen og produktionen i Vejle Kommune, og der undervises i, hvilken betydning vores madvaner har på både klimaet og biodiversiteten. På den måde kobles de store, globale udfordringer til de lokale og kommunale vilkår.

Økolariet har netop i år bygget en ny udstilling om lokale og globale klimaudfordringer, der henvender sig til alle aldre. Formidlingen omkring klimakrisen og hvilke indsatser kommune og borgere i fællesskab kan sætte i gang, fylder således meget i forvaltningen og står centralt i Vejle Kommunes DK2020-klimahandleplan. Klimahandleplanen indledes f.eks. med 20 gode råd til, hvordan borgerne kan reducere deres egen CO2-udledning. Derfor er Økolariet også blevet et væsentligt redskab i den grønne omstilling og til at indfri Vejle Kommunes klimamålsætninger. Vejle Kommune har en lang tradition for at facilitere og understøtte det lokale engagement og den erfaring bygger kommunen videre på i DK2020-arbejdet.

 

Økolariet vægter de langsigtede løsninger

Økolariet er Vejle Kommunes vindue udadtil, og udstillingerne giver borgerne mulighed for at se, hvad det faktisk er, kommunen foretager sig på klimafronten. Det er med til at inspirere borgerne til selv at tænke bæredygtigt og nedbringe deres CO2-udledning. Økolariet har fokus på, at man ikke kun kan tænke den grønne omstilling ind i et lokalt eller kommunalt perspektiv, men at man er nødt til at tænke klima, bæredygtighed og forbrug i en global kontekst. I udstillingerne er der ofte fokus på, hvordan de små ændringer i hverdagen kan være med til at gøre en forskel og på at skabe en forståelse for det komplekse problem, klimaforandringerne udgør. I klimaudstillingen beskriver en familie, hvordan de har reduceret deres klimapåvirkning ved at tage et nyt klima-initiativ hver måned – som inspiration til andre, der gerne vil gøre en forskel.

Uddannelse og adfærdsændringer kan dog ikke måles 1:1 i kommunens klimaredskab. Ikke desto mindre oplever Vejle Kommune og Økolariet, at formidling og uddannelse har en konkret effekt. Uddannelsen af skolebørnene gør dem til borgere, der engagerer sig i klimaet. De er lærelystne, og de suger til sig af information om, hvad klimaforandringerne er, og hvordan de kan gøre noget ved det – særligt fordi udstillingerne er sjove og interaktive. Formidlingen til de voksne sætter samtidig fokus på, at selv små initiativer gør en forskel, og på Økolariet kan de mærke, at det rykker noget. Foruden de konkrete ændringer og det øgede engagement, medvirker det også til, at flere borgere støtter op om kommunens klimaplan og til at nedbringe modstand mod konkrete tiltag og indsatser. Noget som potentielt indeholder den største CO2-reducerende effekt, fordi den grønne omstilling ikke kan gennemføres uden, at borgerne bliver påvirket. Hvis borgerne forstår, hvorfor forandringerne sker og bakker op om, hvordan omstillingen gribes an, kan man opnå meget store resultater.

Derfor er der i Vejle Kommune en tro på, at fokusset på formidling og uddannelse kan betale sig på den lange bane. 

 

Gør det sjovt og vis, at vi er en del af noget større

Alle kommuner kan gøre noget, hvad angår formidling og uddannelse af borgerne – også hvis man ikke har et Science Center. Meget af det, der opnås gennem Økolariet, kan også opnås på anden vis. Økolariets leder, Niels Nørgaard, lægger vægt på, at det handler om at påvirke udviklingen på alle leder og kanter, om at se muligheder frem for begrænsninger og om at gøre DK2020 og klimakampen sjov:

”Det handler om at være proaktiv, tænke i aktiviteter og skabe noget. Langt de fleste kommuner har for eksempel tomme lokaler. Lav en udstilling! Vis borgerne, hvad det er, kommunen går og laver – og så gør det for guds skyld en lille smule sjovt. Vi skal jo lave de små ændringer sammen, og det gør vi bedst ved også at tænke udenfor kommunes egne mure og prøve at påvirke borgerne til selv at tage ansvar for de små forandringer – for det gør en stor forskel. Og det er blandt andet det, vi kan opnå gennem god og underholdende formidling.”

Hvis du vil vide mere om Økolariet, og om hvordan formidling af bæredygtighed styrker Vejle Kommunes DK2020-klimaplan, kan du kontakte Økolariets leder, Niels Nørgaard, på nieno@vejle.dk eller finde lignende cases i værktøjet Kommunernes Klimakort. 

×

Log ind