DK2020 DK2020-inspirationskatalog

Energitjek i private boliger

Målrettet information om energitjek til private boligejere i Helsingør Kommune har vist sig at være et vigtigt værktøj for at opnå kommunens mål om nuludledning af CO2 i 2045. Ifølge kommunen har skræddersyet rådgivning og direkte kommunikation gennem e-Boks til boligejere med lave energimærker været to fluer med ét smæk: Resultatet var både reduktioner i kommunens CO2-regnskab og en økonomisk gevinst til boligerne.

Energitjek i private boliger i Helsingør kommune

I sin DK2020-plan har kommunen fokus på, at energiforbruget i boliger skal være reduceret med mindst 10 pct. i 2030 og at alle olie- og gasfyr skal konverteres til vedvarende energikilder inden 2030.

Begge indsatser er essentielle at gennemføre for at opnå kommunens klimamål. Men begge indsatser forudsætter også handling fra boligejerne, derfor har kommunen de sidste tre år arbejdet på at målrette tilbud om energitjek til private boligejere. I arbejdet har kommunen benyttet onlineportalen Boliganalysen, der har bidraget med at identificere boliger med størst reduktionspotentiale. Det har givet kommunen mulighed for at sende tilbuddet om energitjek direkte til de netop de boligejere, der ville have mest effekt af at tilmelde sig energitjekket.

Målrettet kommunikation er vejen frem

Helsingør Kommune indførte tilbage i 2018 at private boligejere kan få tilskud til et energitjek af deres bolig, for at få blik for, hvor der er energiforbedringer at hente. Helt præcist betyder det, at boligejeren får en uvildig energirådgiver på besøg, der rådgiver dem om skræddersyede renoveringsmuligheder og alternative opvarmningsformer af deres bolig. Derudover kan rådgiveren komme med anbefalinger til ekstra tiltag, som vil kunne sænke energiforbruget. Efterfølgende er det op til boligejeren selv at realisere de anbefalede tiltag.

For at sikre mest klima for pengene og målrette energitjek til de boliger, hvor der er størst forbedringspotentiale, besluttede Helsingør Kommune i efteråret 2020 en ny strategi for kommunikationen omkring energitjekket: Nu blev invitationerne sendt direkte i e-Boks til ejerne af boliger med lave energimærker (E, F og G). Derudover modtog boligejere i boliger bygget før 1969 også tilbuddet, da de er bygget før, der blev indført energikrav i bygningsreglementet.

Den direkte form for kommunikation forstærkede kontakten til boligejeren. Henvendelsen skete ved brug af Boliganalysen, som er et værktøj som er udviklet af bl.a. KL, Realdania, Energistyrelsen og Middelfart, Høje-Taastrup, Fredensborg og Lolland kommuner. Formålet med Boliganalysen er, at kommuner nemmere kan målrette oplysninger om energibesparelser til boligejere i kommunerne. Borgerne får et link til en side, hvor der står specifik information om deres bolig og den økonomiske afskrivning og CO2-reduktionspotentialet ved forskellige tiltag i boligen.

”Ved at bruge Boliganalysen, og at sende tilbuddet direkte til boligejere med størst reduktionspotentiale, blev det meget mere konkret for boligejerne at se potentialet i energiforbedringerne, og det blev meget lettere at tilmelde sig energitjekket. ”- Gitte Larsen

To fluer med et smæk: Energitjek giver både økonomi og CO2-reduktioner

Med den ændrede kommunikationsstrategi lykkedes det derfor at øge efterspørgslen på energitjek - endda så langt ud over kapaciteten, at kommunen i dag arbejder med en venteliste på energitjek. Det blev tydeligt for kommunen, at lysten til at få foretaget et energitjek og være en del af kommunens klimaindsats i høj grad var til stede blandt kommunens borgere, og at det der manglede, var viden om mulighederne. På sigt vil kommunen gerne også inddrage borgere, der har takket ja til energitjekket og gennemført energirenoveringer, i informationskampagner: Dermed øges forståelsen for hvad energirenoveringer er, og boligejerne kan inspirere hinanden. På den måde kan der skabes ringe i vandet, så endnu flere boligejerne kan blive en aktiv del af kommunens klimaindsats.

”Det blev altså tydeligt for kommunen, at lysten til at få foretaget et energitjek og være en del af kommunens klimaindsats i høj grad var til stede, og at det der manglede, var viden om mulighederne.”

Helsingørs gode råd til andre kommuner er derfor, at kommunikationen skal målrettes til borgere, med størst reduktionspotentiale fra start. Derudover anbefaler Helsingør Kommune at gå efter mulighederne for at slå flere fluer med et smæk. De gjorde det selv, ved at gøre skræddersyet information tilgængeligt for alle borger i målgruppen. For selv den gruppe, der vælger ikke at tage imod tilbuddet om et energitjek, læser faktisk det materiale, kommunen sender ud. Derfor supplerer Helsingør Kommune nu tilbuddet om et energitjek med en invitation til en række borgermøder, hvor alle borgere kan stille spørgsmål til forskellige ordninger og puljer.

På baggrund af kommunens erfaringer med energitjekket, er Helsingør Kommune gået et skridt videre, og er nu med i et Grøn Bolig pilotprojekt, som fokuserer på at accelerere klima- og energirenoveringen.

Hvis du ønsker at vide mere om Helsingør Kommunes indsats med energitjek, er du velkommen til at kontakte koordinator for klimasekretariatet i Helsingør Kommune, Gitte Larsen på gilar@helsingor.dk eller finde lignende cases på værktøjet Kommunernes Klimakort. 

Ønsker du at vide mere omkring Boliganalysen og energibesparelser til målrettede boligejere kan du læse mere her.

 

 

×

Log ind