DK2020 DK2020-inspirationskatalog

Samarbejde med erhvervslivet

I Fredericia Kommune er der tradition for at samarbejde med det lokale erhvervsliv, og derfor var det naturligt at inddrage kommunens virksomheder i udarbejdelsen af DK2020-klimahandleplanerne. I kommunen tænker man klimaarbejdet ind i eksisterende partnerskaber – til fordel for både klimaet, kommunen og virksomhederne.

Kommunens virksomheder som fokuspunkt

Da Fredericia Kommune påbegyndte udarbejdelsen af DK2020-klimahandleplanerne, så de, at industrien i kommunen skulle være et fokuspunkt, fordi det er der, det største reduktionspotentiale er. DK2020-rammeværket kunne her bruges til at hjælpe med at styrke koblingen mellem CO2-reduktion og andre fokusområder som sundhed, inklusionsdelen samt merværdier.

Fredericia er en industrikommune med store virksomheder: Industrien står for over halvdelen af kommunens CO2-udledning, særligt på grund af olieraffinaderiet, som står for 45% af kommunens samlede udledning. Denne udledning stammer hovedsageligt fra  virksomhedernes anvendelser af olie eller naturgas i produktionen. Målene er en 30% reduktion i CO2-udledningen fra de energitunge virksomheder i kommunen, og at 85% af de fossile brændsler i produktionsvirksomhederne omstilles til vedvarende energi. Business Fredericia, der er kommunens erhvervsorganisation, har etableret Energi- og Klimaforum, der er et virksomhedsnetværk, som kommunen deltager i med flere medarbejdere. Netværket har til formål at bidrage med indfrielsen af målsætningerne om en grøn omstilling af virksomhederne, og dermed positionere Fredericia Kommune som førende indenfor energi og klima, og sikre gode vækstbetingelser for kommunens virksomheder.  Kommunen kunne gennem netværket slå ”to fluer med et smæk”, da netværkets fokus på energi og klima netop ville imødekomme arbejdet med DK2020, hvorfor kommunen også engagerer sig i det allerede etablerede netværk. 

Fredericia for Verdensmålene og Energi- & Klimaforum

I 2019 udarbejdede Fredericia Kommune en ny bæredygtighedsstrategi, Fredericia for Verdensmålene, som på mange måder har været overlægger for arbejdet med DK2020. Strategien blev blandt andet udarbejdet med afsæt i en omfattende inddragelsesproces med borgere, virksomheder og forsyningsselskaber, som blev inviteret til møderækker, borgerdialogmøder i forbindelse med udvalgsmøder, folkehøring og workshops i den lokale idrætshal. Indsigterne derfra blev inddraget i udarbejdelsen af DK2020-klimahandleplanerne, og man byggede DK2020-arbejdet ovenpå eksisterende initiativer og samarbejder i stedet for at opfinde den dybe tallerken på ny.

I det føromtalte Energi- og Klimaforum etablerede man arbejdsgrupper, der understøtter målene i DK2020-klimahandleplanen. Der er f.eks. nedsat arbejdsgrupper om omdannelse af biomasse til grønne bio-olier og grønne brændstoffer til industriens transport, intelligente energisystemer og en arbejdsgruppe om etableringen af en brintfabrik (PtX) ved kommunens raffinaderi. Kommunen har sammen med Business Fredericia god erfaring med samarbejder med erhvervslivet fra andre erhvervsindsatser, bl.a. via et Advisory Board for DanmarkC transport og logistik med repræsentanter fra de lokale virksomheder med fokus på at forbedre rammevilkårene for transport- og logistikklyngen.

Arbejdet med DK2020 blev dermed konkret forankret i partnerskaber med erhvervslivet, og kommunen forsøger at tænke processen holistisk og facilitere samarbejdet, så alle drager fordel af indsatserne. I Fredericia Kommune er samarbejdet ofte møntet på at se og præsentere fordelene ved indsatserne, og de synergier, det kan afføde.

Byg på eksisterende partnerskaber, grib knoglen og facilitér samarbejdet

Anja Schaumburg, der er chefkonsulent med særligt fokus på erhvervsudvikling og projektleder på Fredericia Kommunes DK2020-arbejde, opfordrer til, at man bygger ovenpå de partnerskaber, der allerede er etableret og til at tænke det sammen med andre processer og indsatser. Det kan være alt fra at tænke det sammen med kommunens erhvervsudvikling, med udviklingen af arbejdspladser og efteruddannelse af maskinmestre og akademikere, så der er kvalificeret arbejdskraft til omstillingen af virksomhederne, til at væve det sammen med kommunens arbejde med verdensmålene. Anja Schaumburg understreger også værdien af DK2020-klimahandleplanerne som en paraply, der samler indsatserne – og så mener hun, at kommunen som facilitator og initiativtager er et af de bedste redskaber til at indfri DK2020-ambitionerne:

”Det handler i høj grad om at bygge videre på de samarbejder, man har, men i virkeligheden handler det også meget om at gribe knoglen og ringe til virksomhederne. Det handler jo om at lave de rigtige koblinger og se de brede snit. Mange af de store virksomheder trækker selvfølgelig foran i den grønne omstilling, så vores rolle er at få det til at brede sig som ringe i vandet og få det bredt ud – og det er der vores facilitatorrolle komme ind i billedet. Vi bygger videre på, at vi har haft en god dialog i forvejen, og det er nyt, at vi tænker processerne sammen i klimaarbejdet. Der er en stor styrke i DK2020-klimahandleplanerne som en hat, der samler indsatserne.”

Hvis du vil vide mere om, hvordan partnerskaber og inddragelse har styrket Fredericia Kommunes DK2020-klimahandleplan, kan du læse klimahandleplanen eller kontakte Chefkonsulent Anja Schaumburg på mail: anja.schaumburg@fredericia.dk. Du kan også finde lignende cases i værktøjet Kommunernes Klimakort 

×

Log ind