Klima DK2020

Inspirationskatalog

Her kan du finde inspiration i kommunernes konkrete arbejde med DK2020-indsatserne.

Bliv inspireret af kommunernes DK2020-indsatser

95 kommuner er indgået i det frivillige DK2020-samarbejde, hvilket tydeligt viser kommunernes ambitionsniveau på klimaområdet. KL følger kommunernes vigtige arbejde med klimaplanerne nøje, og vil gerne være med til at facilitere dialog mellem kommunerne og hjælpe dem i at gå fra plan til handling. Én af KL's indsatser for at understøtte vidensdelingen er dette DK2020-inspirationskatalog, hvor kommunerne deler deres erfaring med en selvvalgt case, for at agere springbræt for andre kommuners klimaindsatser på området.

Via nedenstående faner kan du blive inspireret af cases om konkrete indsatser i de kommuner, som har en godkendt klimaplan fra deres kommunalbestyrelse samt modtaget blåstempling af CONCITO og C40.

Se KL's oversigt over de væsentligste indsatser fra kommunernes godkendte klimaplaner samt oversigtsark m. eksempler på konkrete reduktioner kan tilgås her. 

Andre inspirationskilder 

KL har udviklet online-værktøjet 'Kommunernes Klimakort'Et online kort som fremhæver 300+ klimaprojekter i Danmark. Filtrer din søgning, kontakt den pågældende kommune om mere information eller download data som du ønsker. 

Skal din kommune med i inspirationskataloget?

Hvad enten du har spørgsmål, kommentarer, eller noget du vil dele med KL eller kommunerne, kan du sende en mail til:
Chefkonsulent og teamleder Julie Leth (JLET@kl.dk) 
Konsulent Ulla Schärfe (ULSC@kl.dk) 
Student Louise Møller Christensen (LOMC@kl.dk) 

Se alle artiklerne nedenfor 

RANDERS KOMMUNE

CIRKULÆR ØKONOMI OG GENANVENDELSE

I Randers Kommune har man oprettet Møbelcirklen: Et initiativ der tænker hele vejen rundt - både i job aktivering og kompetenceudvikling og den grønne dagsorden.

Frederikshavn Kommune

Borgerinddragelse og VE

Solen skinner i Frederikshavn. Efter værftslukninger og større virksomhedslukninger i det maritime erhverv stod Frederikshavn Kommune ved årtusindskiftet med ca. 7.000 ledige medarbejdere fra det konventionelle sorte fag – og kommunen skulle have en ny plan for beskæftigelse.

Middelfart Kommune

Assens Kommune

Udtagning af lavbundsjorde

I Assens Kommune har man arbejdet aktivt med skovrejsning og vådområdeprojekter i mange år. ”Assensmodellen” har skabt merværdi gennem indsatsen ved at inddrage relevante aktører tidligt i processen og kan være til inspiration for andre kommuner.

Helsingør Kommune

Energitjek i private boliger

Målrettet information om energitjek til private boligejere i Helsingør Kommune har vist sig at være et vigtigt værktøj for at opnå kommunens mål om nuludledning af CO2 i 2045.

Fredericia Kommune

Samarbejde med erhvervsliv

Fredericia Kommune samarbejder med erhvervslivet og inddrager kommunens virksomheder i DK2020-indsatsen.

Vejle Kommune

Borgerrettede indsatser: Økolariet

Vejle Kommune engagerer borgerne gennem leg og læring i Økolariet.

×

Log ind