Klima DK2020

Inspirationskatalog

Her kan du finde inspiration i kommunernes konkrete arbejde med DK2020-indsatserne.

Bliv inspireret af kommunernes DK2020-indsatser

KL følger kommunernes vigtige arbejde med udarbejdelse af klimaplaner og er med til at facilitere dialog mellem kommunerne og skabe fremskridt på lokalt plan. En af indsatserne er udarbejdelsen af et inspirationskatalog, hvor kommunerne deler deres erfaring med konkrete initiativer som kan blive springbræt for andre kommuners klimaindsatser.

Indtil videre har 19 kommuner fået godkendt deres DK2020-klimaplaner og kommunalt arbejdes der hårdt på at indfri målsætningerne fra Parisaftalen. KL arbejder på inspirationskataloget, som løbende opdateres med nye cases fra DK2020-kommuner her på siden. 

Via nedenstående faner kan du blive inspireret af cases om konkrete indsatser i de kommuner, som har en godkendt klimaplan fra CONCITO, DK2020 og Realdania.

Gå til Realdanias hjemmeside med overblik over godkendte klimaplaner her.

Se KL's oversigt over de væsentligste indsatser fra kommunernes godkendte klimaplaner samt eksempler på konkrete reduktioner her.

Vil du være med?

Hvad enten du har spørgsmål, kommentarer, eller noget du vil dele med KL eller kommunerne, kan du sende en mail til:

Louise Møller Christensen, studentermedhjælper 
LOMC@kld.k 

Case

Vejle Kommune

Vejle Kommune engagerer borgerne gennem leg og læring i Økolariet.

Case

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune samarbejder med erhvervslivet og inddrager kommunens virksomheder i DK2020-indsatsen.

Case

Helsingør Kommune

Målrettet information om energitjek til private boligejere i Helsingør Kommune har vist sig at være et vigtigt værktøj for at opnå kommunens mål om nuludledning af CO2 i 2045.

Case

Assens Kommune

I Assens Kommune har man arbejdet aktivt med skovrejsning og vådområdeprojekter i mange år. ”Assensmodellen” har skabt merværdi gennem indsatsen ved at inddrage relevante aktører tidligt i processen og kan være til inspiration for andre kommuner.

Middelfart Kommune

×

Log ind