Kommunale opgaver Klima

DK2020: Klimaplaner for hele Danmark

Klima er højt på den lokalpolitiske dagsorden og kommunerne har i årevis taget lokalt klimalederskab ved at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Med klimapartnerskabet DK2020 mellem KL, regionerne og Realdania, kan alle landets kommuner hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. Dermed skriver kommunerne verdenshistorie i kampen for klimaet.

Som en del af DK2020 forløbet skal hver kommunen udvikle en ambitiøs lokal klimahandleplan. Klimahandleplanen skal både vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO2 og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust.

Kommunernes arbejde med klimahandleplaner baserer sig på den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer. Du kan læse mere om projektet på Realdanias hjemmeside. 

Tidslinje

DK2020 gennemføres i to bølger. Første bølge kommuner gennemfører forløbet fra november 2020 til april 2022. Anden bølge kommuner starter op i efteråret 2021 og færdiggør forløbet i 2023. Ansøgningsfrist for deltagelse er den 26. august. Ansøgningsskema og materiale kan findes her.  

Der er 46 kommuner, der har tilsluttet sig DK2020 i første bølge, der blev offentliggjort i november 2020. Listen over de 46 kommuner findes her.

Den nationale opstartskonference for fagmedarbejdere og ledelser blev afholdt den 26. november. 

I foråret 2021 afvikles faglig peer to peer-workshop bl.a. om udvikling af klimaplanarbejdet og virkemidler inden for klimatilpasning og drivhusgasreduktion.

I efteråret 2021 afholdes Topmøde for borgmestre og direktører i kommunerne, hvor der sættes politisk fokus på lokalt klimalederskab.

Medio 2022 er der deadline for politisk vedtagelse af klimaplanerne i byrådene for kommuner i første bølge.

Du kan downloade og læse de godkendte klimaplaner herunder

×

Log ind