Kommunale opgaver Klima

DK2020: Klimaplaner for hele Danmark

Med klimapartnerskabet DK2020 mellem KL, regionerne og Realdania, kan alle landets kommuner hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandleplaner med fælles metodik og et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalen. Dermed skriver kommunerne verdenshistorie i kampen for klimaet.

Klima er højt på den lokalpolitiske dagsorden

Kommunerne har i årevis taget lokalt klimalederskab ved at arbejde målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Som en del af DK2020 forløbet skal hver kommunen udvikle en ambitiøs lokal klimahandleplan. Klimahandleplanen skal både vise hvordan kommunen som geografisk område senest i 2050 vil opnå netto nul-udledning af CO2 og hvilke tiltag kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust. 

FAKTAARK

Gennem DK2020 har 95 kommuner forpligtet sig til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger.

Kommunernes arbejde med klimahandleplaner baserer sig på den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020 kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer. Du kan læse mere om projektet på Realdanias hjemmeside. 

Tidslinje

Stort set alle kommuner har tilsluttet sig DK2020 (95 kommuner). De første 20 kommuner gik i gang i et pilotforløb i 2019-2020, mens de øvrige kommuner aktuelt er i gang med at udarbejde klimahandleplaner.

DK2020 gennemføres i to runder. Første runde af kommuner gennemfører forløbet fra november 2020 til oktober 2022. Kommuner i anden runde starter op i efteråret 2021 og færdiggør forløbet i 2023.

×

Log ind