Kommunale opgaver Klima

Den resiliente kommune

Resiliens handler om at håndtere forandringer og fortsat udvikling. Kommunestyret er den unikke samlende enhed, der kan understøtte både modstandskraft og tilpasningsevne. På denne side kan du læse mere om arbejdet med resiliens i KL og kommunerne

Et resilient samfund eller system kan overleve, gendanne sig selv og skabe en ny balance, efter det er blevet rystet af en naturkatastrofe, en finanskrise eller en krig.  

Kommunerne kan i højere grad vende kriser og forandringer, hvis de samarbejde med lokale, regionale og internationale parter.

Guide: Den resiliente kommune

På baggrund af det strategiske møde om resiliens til TEKNIK & MILJØ '16 i Aalborg er der udarbejdet en miniguide til at arbejde med bæredygtige forandringer, læs den i pdf'en nedenfor

  • PDF

    Guide til Den Resiliente Kommune

Læs artiklen "Den modstandsdygtige kommune" fra KL's chefkonsulent Anders Christiansen på KTC's hjemmeside.

Initiativer om resiliens

Vejles resiliensstrategi udkom i 2016 og udpegede 15 fyrtårnsprojekter for arbejdet med at opbygge resiliens i Vejle Kommune. Samskabelse er et gennemsyrende element i størstedelen af deres resiliensprojekter. Find Vejles resiliensstrategi på Vejle Kommunes hjemmeside.

Vejle er som den første by i Norden optaget i Rockefeller Foundations internationale bynetværk 100 Resilient Cities, hvor vi samarbejder med byer som Rio de Janeiro, Rotterdam, Rom, New Orleans og New York om at udvikle byers tilpasningsevne over for fremtidens udfordringer.
Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard

I Stockholm er der oprettet et resiliens center. Læs om "Stockholm Resilience Centre" på centrets hjemmeside.

×

Log ind