Klima Dataunderstøttet klimatilpasning

Webinar om højtstående grundvand

Dataunderstøttet Klimatilpasning afholdt et webinar om den seneste viden om højtstående grundvand.

Højtstående grundvand

 Webinar om den seneste viden om højtstående grundvand. Første præsentation bygger på et notat, om det øverste grundvand sat i geologiske perspektiver. Notatet indeholder vejledning til hvordan man udfører pejleboringer, og hvordan man kan opstille et måleprogram. Et appendiks beskriver hvordan man kan bruge sine målinger sammen med de hjælpeværktøjer der er i HIP og KAMP programmerne.

Anden præsentation bygger på en rapport som er udarbejdet for Realdania, med eksempler på kommunale udfordringer med højtstående grundvand. Eksempler på det vigtige samspil mellem teknik, myndighed og borger.

Tak til GEUS, WSP og Lundgren for spændende præsentationer.

De to PP der præsenteres i webinaret kan hentes her: her , her og her 

Notat om måling af det terrænnære grundvand med appendiks, her og her

 Notat fra Realdania her Terrænnært grundvand i danske byer (realdania.dk)

×

Log ind