Klima Dataunderstøttet klimatilpasning

Styregruppemedlemmer

Styregruppemedlemmer for Kommunernes Digitaliseringsprogram del 4

Stine Johansen (forperson), direktør i KL

Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 

Kirstine Klæbel, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune

Henrik Seiding, direktør i Aarhus Kommune

Tove Skrumsager Frederiksen, vicedirektør i Frederiksberg Kommune

Søren Kromann, forvaltningsdirektør i KOMBIT

Pia Færch, kontorchef i KL

Sara Røpke, kontorchef i KL

Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL 

×

Log ind