Klima Dataunderstøttet klimatilpasning

Produkter og leverancer fra 2021/22

Færdiggjorte produkter og leverancer fra 2021/22

 • Notat om kritisk infrastruktur her
 • Kystlinen. Data og administration her
 • Tre Temanotater om Klimaforandringer her
 • Temanotat om højvandsstatistik her 
 • Temanotat om højtstående grundvand her
 • Notat om måling af det terrænnære grundvand, og vurdering ud fra screeningsværktøjer her og her 
 • Klimatilpasning, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater her
 • Udvikling af fælles GIS værktøj til SkadesØkonomi her
 • Sammenligning af to værktøjer til skadesberegninger for oversvømmelser her 
 • Stormrådets erstatninger vist i Q-GIS her
  Webinar ses længere ned på siden:
 • Webinar om fire programmer til beregning af oversvømmelser og følgeskader
 • Webinar om højtstående grundvand
 • Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program 
 • DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar om data og værktøjer, maj/juni 2021 her
×

Log ind