Klima Dataunderstøttet klimatilpasning

Prioriterede aktiviteter i 2023

Oversigt over de prioriteret aktiviteter i 2023

  • Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner.

  • Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregninger- og GIS-værktøjer.

  • DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden om den opgave, de skal løse. Der er et stort rationaliseringspotentiale i at samordne kommunernes tilgang til denne opgave, og den er i høj grad databaseret.

Plan for klimatilpasning i Danmark. Et bredt flertal i folketinget har aftalt, at der skal udarbejdes en samlet plan. Data og Viden er et indsatsområde. Projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet med statens styrelser og indgå konstruktivt i deres projekter.

×

Log ind