Klima Dataunderstøttet klimatilpasning

Prioriterede aktiviteter i 2022

Oversigt over de prioriteret aktiviteter i 2022

  • Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner

  • Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregningsmetoder og GIS-værktøjer

  • DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden

  • Fremme kommunalt samarbejde om EU/fonds finansierede projekter

  • Regeringens arbejde med en samlet beskrivelse af indsatsen for klimatilpasning skal følges. Data og Viden er en af flere indsatsområder, projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet.

×

Log ind