Klima Dataunderstøttet klimatilpasning

5 webinar om GIS DATA og Klimatilpasning

KL og FOSAKO tilbyder i løbet af forsommeren 2023 en webinarrække om de opgaver kommunerne skal løse i forbindelse med klimatilpasning og kommuneplaner.
Optagelser og supplerende materialer af de 5 webinar findes her:

 

Optagelserne og supplerende materialer vil løbende blive lagt op efter afholdelse. 

 

Webinar 1: 

 

Webinar 2:


Webinar 3:


Webinar 4:


Webinar 5:

 

Supplerende materialer:

 Webinar 1:

Webinar 2:


Webinar 3:

 • PDF

  Eva Bøgh SDFI_oplæg om HIP-data til farakortlægning af højtstående grundvand.pdf

 • PDF

  Birgit Krogh Paludan_oplæg om metoder til beregning af oversvømmelser fra nedbør.pdf

 • PDF

  Mark R. Payne DMI_oplæg om Klimaatlas.pdf


Webinar 4:

 • PDF

  Kaija Andersen_Kystdirektoratets skadesberegninger.pdf

 • PDF

  Kirsten Halsnæs DTU_Økonomiske metoder til vurdering af skader ved oversvømmelser.pdf

 • PDF

  Silkeborg_Skadesøkonomi.pdf

 • PDF

  Webinar 4 Q&A.pdf


Webinar 5:

 • PDF

  GIS, kortlægning og visuelle formater_Katrina Marstrand Wiberg, Arkitektskolen Aarhus.pdf

 • PDF

  Riskikokort i paksis_Marianne Skov, Rambøll.pdf

×

Log ind