Kommunale opgaver Klima

Dataunderstøttet klimatilpasning

Projektet har til formål at understøtte kommunernes brug af data om klimatilpasning, samarbejde om viden og værktøjer, implementere fælles data i forvaltningen og deltagelse i EU finansierede udviklingsprojekter. Projektet vil sikre kommunal data koordinering, videndeling og implementering. Projektet fokuserer først på at skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, det sker blandt andet i regi af DK2020 samarbejdet.

.

 

Prioriterede aktiviteter i 2022

 • Tværkommunalt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveauerne mellem kommunernes klimatilpasningsplaner

 • Fokus på anvendelse og erfaringer med modeller, beregningsmetoder og GIS-værktøjer

 • DK2020 kommunerne serviceres med vejledning og viden

 • Fremme kommunalt samarbejde om EU/fonds finansierede projekter

 • Regeringens arbejde med en samlet beskrivelse af indsatsen for klimatilpasning skal følges. Data og Viden er en af flere indsatsområder, projektet afsætter ressourcer til at deltage fagligt i arbejdet.

Produkter og leverancer fra 2021/22

 • Sammenligning af de to værktøjer til skadesberegninger for oversvømmelser her 
 • tre Temanotater om Klimaforandringer her
 • Stormrådets erstatninger vist i Q-GIS her
 • Webinar om højtstående grundvand (ses længere nede på siden) 
 • Notat om måling af det terrænnære grundvand, og vurdering ud fra screeningsværktøjer her og her 
 • Udvikling af fælles GIS værktøj til skadesøkonomi Her
 • Klimatilpasning, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater Her
 • DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar om data og værktøjer, maj/juni 2021 Her
 • Temanotat om højtstående grundvand her
 • Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program (ses længere nede på siden) 

Forankring

Digitaliseringsprogrammet har bidraget til hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet – uden at gå på kompromis med de bærende værdier i vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet Her kan du bl.a. finde KL’s publikation ”Digitale svar på fremtidens udfordringer”, samt både se og læse mere om de seks delprogrammer i det nyeste Projektkatalog eller i KL's webinarrække.

Som et delprogram har KL har etableret et hot spot for viden om klimadata til anvendelse kommunale forvaltninger. Projektet skal samle og dele viden om metadata, datasamlinger og standarder. Der er behov for at udvide den kommunale koordinering, vidensdeling og implementering af klimatilpasning. Kommunerne er på samme tid skaber af data, myndighed med ansvar for data og bruger af data i plan og projektsammenhæng.

Styregruppemedlemmer

Laila Kildesgaard (forperson), direktør i KL

Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 

Christian Refstrup, direktør i Guldborgsund Kommune

Henrik Seiding, direktør i Aarhus Kommune

Tove Skrumsager Frederiksen, vicedirektør i Frederiksberg Kommune

Søren Kromann, forvaltningsdirektør i KOMBIT

Pia Færch, kontorchef i KL

Sara Røpke, kontorchef i KL

Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KL 

Mere viden om klimatilpasning

 

 • PDF

  raport-om-databrug-i-mufjo-projekter.pdf

 

Webinar om højtstående grundvand

Højtstående grundvand

 Webinar om den seneste viden om højtstående grundvand. Første præsentation bygger på et notat, om det øverste grundvand sat i geologiske perspektiver. Notatet indeholder vejledning til hvordan man udfører pejleboringer, og hvordan man kan opstille et måleprogram. Et appendiks beskriver hvordan man kan bruge sine målinger sammen med de hjælpeværktøjer der er i HIP og KAMP programmerne.

Anden præsentation bygger på en rapport som er udarbejdet for Realdania, med eksempler på kommunale udfordringer med højtstående grundvand. Eksempler på det vigtige samspil mellem teknik, myndighed og borger.

Tak til GEUS, WSP og Lundgren for spændende præsentationer.

De to PP der præsenteres i webinaret kan hentes her: her , her og her 

Notat om måling af det terrænnære grundvand med appendiks, her og her

 Notat fra Realdania her Terrænnært grundvand i danske byer (realdania.dk)

Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program

Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program 

Onsdag d. 18.05.22 afholdt KL et kommunerettet webinar om EU's LIFE-program og hvordan kommunerne kan udnytte midlerne til rådighed til deres natur, miljø og klima projekter. 

De tre PowerPoint præsentationer fra webinaret kan tilgås her, her og her

 Videooptagelse af webinaret kan tilgås her: 

  OBS: Bemærk, at oplæg starter først 5 min og 15 sekunder inde i optagelsen grundet tekniske problemer.

×

Log ind