Kommunale opgaver Klima

Dataunderstøttet klimatilpasning

Projektet bidrager til kommunernes vidensdeling og brug af data om klimatilpasning.

Hvad arbejder programmet med?

Projektet har til formål at understøtte kommunernes brug af data om klimatilpasning, samarbejde om viden og værktøjer, implementere fælles data i forvaltningen og deltagelse i EU finansierede udviklingsprojekter. Projektet vil sikre kommunal data koordinering, videndeling og implementering.

Projektet fokuserer først på at skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, det sker blandt andet i regi af DK2020 samarbejdet.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2021 

 • Datooversigt, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater. Første udgave juni 2021, udvidet katalog, november 2021
 • Interessent analyse, september 2021
 • DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar om data og værktøjer, maj/juni 2021
 • Udvikling af fælles GIS værktøj til sårbarhedsvurdering (værdiansættelse), august 2021
 • Deltagelse i KL’s IoT samarbejde med eksterne partnere, løbende frem til 2025
 • Netværk, og fysiske møder om erfaringer med brug af data, september/oktober 2021
 • Understøtte kommunal deltagelse i EU’s udviklingsprojekter, løbende frem til 2025

Mere viden om klimatilpasning

 • PDF

  Brug af data i klimatilpasningen.pdf (1)

 • PDF

  Raport om databrug i MUFJO-projekter.pdf

Se de fire webinar om klimatilpasning: 

Der er 4 centrale datakilder og hjælpe-værktøjer som alle kan tilgå ganske gratis.

Se de 4 webinar som alle kan ses her

 • Klimaatlas 
 • KAMP 
 • HIP 
 • Kystplanlægger