Integration Sikkerhedsstillelse

Transport af sikkerhedsstillelse ved flytning til anden kommune

Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, skal fraflytningskommunen give tilflytningskommunen transport i rettighederne til inddrivelse i sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelse i tilfælde af flytning

Den originale pantsætningserklæring eller anfordringsgaranti samt det originale oplysningsskema skal sendes til tilflytningskommunen.

Sikkerhedsstillerens pengeinstitut skal underrettes om, at sikkerhedsstillelsen og oplysningsskemaet er sendt til tilflytningskommunen.

Sikkerhedsstilleren skal orienteres om, at sikkerhedsstillelsen er transporteret til den kommune, som udlændingen er flyttet til.

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser. 

 

×

Log ind