Integration Sikkerhedsstillelse

Transport af sikkerhedsstillelse ved flytning til anden kommune

Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, skal fraflytningskommunen give tilflytningskommunen transport i rettighederne til inddrivelse i sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelse i tilfælde af flytning

Den originale pantsætningserklæring eller anfordringsgaranti samt det originale oplysningsskema skal sendes til tilflytningskommunen.

Sikkerhedsstillerens pengeinstitut skal underrettes om, at sikkerhedsstillelsen og oplysningsskemaet er sendt til tilflytningskommunen.

Sikkerhedsstilleren skal orienteres om, at sikkerhedsstillelsen er transporteret til den kommune, som udlændingen er flyttet til.

Brevkoncepter til brug ved transport af sikkerhedsstillelse til en anden kommune

 • Brev til tilflytningskommunen – hvis både udlændingen og sikkerhedsstiller flytter (Bilag J)
 • Orientering til pengeinstitut om transport af sikkerhedsstillelse (Bilag K)
 • Orienteringsbrev til sikkerhedsstilleren (vedlægges kopi af brev til tilflytningskommunen) (Bilag L)
 • Brev om rekvirering af sikkerhedsstillelse til fraflytningskommunen (Bilag M)
 • Bekræftelse til fraflytningskommunen om modtagelse af sikkerhedsstillelse (Bilag Æ)
 • Transport i rettigheder af sikkerhedsstillelse til tilflytningskommunen (Bilag AI)

Brevene er udarbejdet af specialist Nina Bay, Københavns Kommune

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

 • DOCX

  Bilag J Transport i rettigheder af sikkerhedsstillelse Kommune

 • DOCX

  Bilag K Orientering om transport af sikkerhedsstillelse til pengeinstitut

 • DOCX

  Bilag L Sikkerhedsstillelsen er transporteret til anden kommune, ref

 • DOCX

  Bilag M Rekvirering og transport af rettigheder efter sikkerhedsstillelsen - til gammel kommune

 • DOCX

  Bilag Æ Bekræftelse på modtagelse af sikkerhedsstillelse til gammel kommune

 • DOCX

  Bilag AI Transport i rettigheder af sikkerhedsstillelse Kommune med forlængelse