Integration Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle skal den herboende som hovedregel stille en økonomisk sikkerhed overfor kommunen.

Sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring

Sikkerhedsstillelsen er beregnet til dækning af kommunens eventuelle fremtidige udgifter til ydelser til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Det er alene ydelser efter én af disse to love, som skal tilbagebetales via sikkerhedsstillelsen.

Den økonomiske sikkerhed kan stilles enten i form af en anfordringsgaranti eller en deponeringskonto i et pengeinstitut, som kommunen gennem en pantsætningserklæring får pant i.

Den økonomiske sikkerhed er i udlændingeloven fastsat til 100.000 kr. (2018-niveau) for ansøgninger om familiesammenføring indgivet efter 1. juli 2018. For ansøgninger om familiesammenføring indgivet før den 1. juli 2018 er sikkerhedsstillelsens beløb 55.375,27 kr. (2018-niveau).

Kommunens opgaver ved sikkerhedsstillelse

Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med sikkerhedsstillelser. Opgaverne vedrører:

  • Vejledning, administration og godkendelse af sikkerhedsstillelser.
  • Nedsættelse af sikkerhedsstillelser ad tre omgange ved beståede danskprøver
  • Transport af sikkerhedsstillelser hvis en udlænding flytter til en anden kommune
  • Forlængelse af sikkerhedsstillelser, der ikke er stillet for en samlet periode på 10 år
  • Ophør af sikkerhedsstillelser
  • Inddrivelse af udbetalte ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden ophør

Digital kommunikation om sikkerhedsstillelser

Tidligere var der krav om, at pengeinstituttet skulle sende den originale sikkerhedsstillelse til kommunen, som skulle opbevare den originale sikkerhedsstillelse indtil denne blev bragt til ophør.

Siden 2018 har det været muligt at kommunikere digitalt mellem hhv. pengeinstitut og herboende ægtefælle samt pengeinstitut og kommunen.

Når pengeinstituttet har oprettet sikkerhedsstillelsen kan pengeinstituttet sende sikkerhedsstillelsen til den herboende ægtefælle via e-Boks. Den herboende ægtefælle kan ’godkende’ sikkerhedsstillelsen med sin NemID.

Pengeinstituttet kan dernæst sende sikkerhedsstillelsen og oplysningsskemaet til kommunen via sikker e-mail eller digital post. Der er således heller ikke længere krav om, at kommunen skal opbevare den originale sikkerhedsstillelse.

Kommunikationen mellem kommunalbestyrelsen og Udlændingestyrelsen foregår også digitalt.

Blanketter til sagsbehandlingen

Artiklerne under emnet ”Sikkerhedsstillelse” beskriver i oversigtsform en række opgaver, som indgår i kommunernes arbejde med sikkerhedsstillelse.

Der er til hver delopgave udarbejdet tekster til blanketter, som den enkelte kommune kan vælge at anvende i sagsbehandlingen. Disse findes via linket nederst på siden.

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Lovgrundlag

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser. 

×

Log ind