Integration Sikkerhedsstillelse

Overtagelse af sikkerhedsstillelse ved skift af pengeinstitut

En sikkerhedsstiller har mulighed for at flytte sikkerhedsstillelsen fra et pengeinstitut til et andet.

Hvis sikkerhedsstillelsen flyttes til et nyt pengeinstitut

Ved flytning fra et pengeinstitut til et andet kan sikkerhedsstillelsen også ændres fra en anfordringsgaranti til en pantsætningserklæring eller omvendt.

Kommunen skal give samtykke til, at sikkerhedsstilleren opsiger sikkerhedsstillelsen og stiller tilsvarende økonomisk sikkerhed i et andet pengeinstitut.

Kommunen skal således godkende, at den nye sikkerhedsstillelse opfylder betingelserne i bekendtgørelsen herunder at:

  • Tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør
  • Udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til den oprindelige sikkerhedsstillelses oprindelige udløbstidspunkt
  • Den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i bekendtgørelsen

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser. 

×

Log ind