Integration Sikkerhedsstillelse

Ophør af sikkerhedsstillelse efter inddrivelse

Når kommunen har inddrevet udbetalte ydelser i sikkerhedsstillelsen, og betingelserne for ophør er opfyldt, kan sikkerhedsstillelsen frigives.

Hvis betingelserne for ophør er opfyldt

Ydelser udbetalt efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik til en familiesammenført ægtefælle skal inddrives i den økonomiske sikkerhed.

Når kommunen har inddrevet udbetalte ydelser og betingelserne for ophør af sikkerhedsstillelsen i øvrigt er opfyldt, kan sikkerhedsstillelsen frigives og evt. restbeløb kan udbetales til sikkerhedsstiller.

Kommunen skal være opmærksom på, at inddrivelse af ydelser i sikkerhedsstillelser er omfattet af den tre årige forældelsesfrist. Dvs. kommunen højst har tre år til at inddrive ydelsen fra den dag, ydelsen er udbetalt, vel at mærke inden for sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode.

Nedenstående brevkoncepter kan benyttes ved afsluttede inddrivelsessager.

 • Ophør af sikkerhedsstillelse efter fuld inddrivelse (bilag T) bruges som information til sikkerhedsstiller om, at der er sket fuld inddrivelse, dvs. at sikkerhedsstillelsen ikke indeholder flere penge. Dette brev kan også bruges selvom sikkerhedsstillelsen ikke er udløbet endnu, så sikkerhedsstiller ikke skal betale bankgebyr for en værdiløs sikkerhedsstillelse.
 • Ophør af sikkerhedsstillelse efter delvis/fuld inddrivelse efter 5 års udløb/7 års udløb (bilag U) er et brev til banken, som kommunen kan bruge i sager, hvor betingelserne for ophør af sikkerhedsstillelse er opfyldt, jf. bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018. Evt. restbeløb kan udbetales.
 • Ophør af sikkerhedsstillelse efter fuld/delvis inddrivelse (bilag V) er et brev til banken, som bruges når en sikkerhedsstillelse kan bringes til ophør før udløb.
 • Ophør af sikkerhedsstillelse efter delvis inddrivelse (bilag W) er et brev til sikkerhedsstiller, som bruges når betingelserne for ophør er opfyldt og det resterende beløb kan udbetales til sikkerhedsstiller.

Brevene er udarbejdet af specialist Nina Bay, Københavns Kommune

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018, § 13 og § 18.

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

 • DOC

  Bilag T Ophør af sikkerhedsstillelse efter fuld inddrivelse

 • DOC

  Bilag U Brev til bank - ophør af sikkerhedsstillelse efter delvis eller fuld inddrivelse efter 5-års udløb eller 7-års udløb

 • DOC

  Bilag V Brev til bank - ophør af sikkerhedsstillelse efter delvis eller fuld afsluttet inddrivelse før udløb

 • DOC

  Bilag W Brev til sikkerhedsstiller - ophør af sikkerhedsstillelse efter delvis inddrivelse