Integration Sikkerhedsstillelse

Ophør af sikkerhedsstillelse efter inddrivelse

Når kommunen har inddrevet udbetalte ydelser i sikkerhedsstillelsen, og betingelserne for ophør er opfyldt, kan sikkerhedsstillelsen frigives.

Hvis betingelserne for ophør er opfyldt

Ydelser udbetalt efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik til en familiesammenført ægtefælle skal inddrives i den økonomiske sikkerhed.

Når kommunen har inddrevet udbetalte ydelser og betingelserne for ophør af sikkerhedsstillelsen i øvrigt er opfyldt, kan sikkerhedsstillelsen frigives og evt. restbeløb kan udbetales til sikkerhedsstiller.

Kommunen skal være opmærksom på, at inddrivelse af ydelser i sikkerhedsstillelser er omfattet af den tre årige forældelsesfrist. Dvs. kommunen højst har tre år til at inddrive ydelsen fra den dag, ydelsen er udbetalt, vel at mærke inden for sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode.

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018, § 13 og § 18.

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelse.

×

Log ind