Integration Sikkerhedsstillelse

Konvertering af sikkerhedsstillelse

En sikkerhedsstiller har mulighed for at få ændret konverteret sin sikkerhedsstillelse.

Hvis sikkerhedsstiller vil konvertere sin sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen kan konverteres fra:

  • En anfordringsgaranti til en pantsætningserklæring 
  • En pantsætningserklæring til en anfordringsgaranti

Kommunen skal godkende, at en anfordringsgaranti erstatter en pantsætningserklæring eller omvendt. Kommunen skal således godkende, at den nye sikkerhedsstillelse opfylder betingelserne i bekendtgørelsen herunder at:

  • Tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør
  • Udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til sikkerhedsstillelsens endelige udløbstidspunkt, dvs. at den skal være gældende i 10 år i alt.
  • Den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i bekendtgørelsen

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser.

×

Log ind