Sikkerhedsstillelse

Konvertering af sikkerhedsstillelse

En sikkerhedsstiller har mulighed for at få ændret konverteret sin sikkerhedsstillelse.

Hvis sikkerhedsstiller vil konvertere sin sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen kan konverteres fra:

 • En anfordringsgaranti til en pantsætningserklæring 
 • En pantsætningserklæring til en anfordringsgaranti

Kommunen skal godkende, at en anfordringsgaranti erstatter en pantsætningserklæring eller omvendt. Kommunen skal således godkende, at den nye sikkerhedsstillelse opfylder betingelserne i bekendtgørelsen herunder at:

 • Tidspunktet for den nye sikkerhedsstillelses ikrafttræden er sammenfaldende med tidspunktet for den oprindelige sikkerhedsstillelses ophør
 • Udløbstidspunktet for den nye sikkerhedsstillelse svarer til den oprindelige sikkerhedsstillelses oprindelige udløbstidspunkt
 • Den nye sikkerhedsstillelse i øvrigt opfylder betingelserne i bekendtgørelsen

Brevkoncepter til brug ved konvertering af sikkerhedsstillelse:

 • Brev til pengeinstitut om konvertering fra anfordringsgaranti til pantsætningserklæring (Bilag O)
 • Brev til sikkerhedsstilleren om konvertering fra anfordringsgaranti til pantsætningserklæring (Bilag N)
 • Brev til pengeinstitut om konvertering fra pantsætningserklæring til anfordringsgaranti (Bilag Z)
 • Brev til sikkerhedsstiller om konvertering fra pantsætningserklæring til anfordringsgaranti (Bilag P)

Brevene er udarbejdet af specialist Nina Bay, Københavns Kommune

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

 

 • DOCX

  Bilag O Konvertering af sikkerhedsstillelse anfordring til pantsætning, bank

 • DOCX

  Bilag N Konvertering af sikkerhedsstillelse anfordring til pantsætning, ref

 • DOCX

  Bilag Z Konvertering af sikkerhedsstillelse pantsætning til anfordring, bank

 • DOCX

  Bilag P Konvertering af sikkerhedsstillelse pantsætning til anfordring, ref