Integration Sikkerhedsstillelse

Igangsættelse af inddrivelse i sikkerhedsstillelse

Når en familiesammenført ægtefælle har modtaget ydelser, igangsætter kommunen en inddrivelse i den økonomiske sikkerhed.

Når en familiesammenført ægtefælle har modtaget ydelser

Som hovedregel har en herboende ægtefælle stillet en økonomisk sikkerhed overfor kommunen, når vedkommende får sin ægtefælle familiesammenført til Danmark.

Hvis den familiesammenførte ægtefælle får udbetalt ydelser efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, skal ydelserne inddrives i sikkerhedsstillelsen.

Kommunen skal være opmærksom på følgende:

 • Det er kommunens ydelsescenter, der via opkrævningskontoret inddriver de udbetalte ydelser.
 • Kommunen skal rejse krav om inddrivelse i sikkerhedsstillelsen, inden sikkerhedsstillelsen udløber.
 • Inddrivelse af ydelser i sikkerhedsstillelser er omfattet af den tre årige forældelsesfrist. Dvs. at kommunen højest har tre år til at inddrive ydelsen fra den dag, ydelsen er udbetalt, vel at mærke inden for sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode.

I det vedhæftede bilag på denne side kan du læse om, hvordan en inddrivelsessag startes i en kommune. Arbejdsgangen er et eksempel fra Københavns Kommune.

Nedenstående brevkoncepter kan bruges til igangsættelse af inddrivelse i sikkerhedsstillelse:

 • Rekvirering af sikkerhedsstillelse ved tilflytning (Bilag Y) bruges af tilflytningskommunen når en familiesammenført ægtefælle flytter, og sikkerhedsstillelsen samt rettighederne til inddrivelse skal sendes til tilflytningskommunen.
 • Vedr. inddrivelse af sikkerhedsstillelsen (Bilag AB) bruges som information til den herboende sikkerhedsstiller, om at kommunen igangsætter en sag om inddrivelse i sikkerhedsstillelsen.
 • Inddrivelse af sikkerhedsstillelsen (Bilag Å) er et brev til herboendes bank med en anmodning om at tilbageholde et givent beløb, indtil kommunen har inddrevet beløbet.
 • Bilag Ø er et eksempel på en anmodning om opkrævning i en sikkerhedsstillelse, som den ansvarlige for administration af sikkerhedsstillelser kan sende til kommunens opkrævningskontor.

Brevene og arbejdsgangen er udarbejdet af specialist Nina Bay, Københavns Kommune

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018, § 13.

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

 • PDF

  Et eksempel på inddrivelsessag fra Københavns Kommune

 • DOC

  Bilag Y Rekvirering af garanti ved tilflytning

 • DOCX

  Bilag AB Brev til borger vedr. udb. af sikkerhedsstillelse

 • DOCX

  Bilag Å Brev til bank vedr. tilbageholdelse på borgers konto

 • DOC

  Bilag Ø Eksempel på opkrævningsblanket