Integration Sikkerhedsstillelse

Igangsættelse af inddrivelse i sikkerhedsstillelse

Når en familiesammenført ægtefælle har modtaget ydelser, igangsætter kommunen en inddrivelse i den økonomiske sikkerhed.

Når en familiesammenført ægtefælle har modtaget ydelser

Som hovedregel har en herboende ægtefælle stillet en økonomisk sikkerhed overfor kommunen, når vedkommende får sin ægtefælle familiesammenført til Danmark.

Hvis den familiesammenførte ægtefælle får udbetalt ydelser efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, skal ydelserne inddrives i sikkerhedsstillelsen.

Kommunen skal være opmærksom på følgende:

  • Det er kommunens ydelsescenter, der via opkrævningskontoret inddriver de udbetalte ydelser.
  • Kommunen skal rejse krav om inddrivelse i sikkerhedsstillelsen, inden sikkerhedsstillelsen udløber.
  • Inddrivelse af ydelser i sikkerhedsstillelser er omfattet af den tre årige forældelsesfrist. Dvs. at kommunen højest har tre år til at inddrive ydelsen fra den dag, ydelsen er udbetalt, vel at mærke inden for sikkerhedsstillelsens gyldighedsperiode.

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018, § 13.

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser.

×

Log ind