Sikkerhedsstillelse

Godkendelse af sikkerhedsstillelse over for Udlændingestyrelsen

Kommunen skal afgive en udtalelse om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse

Afgivelse af udtalelse om opfyldelse af krav

Denne opgave indebærer en gennemgang af oplysningsskema og pantsætningserklæring/anfordringsgaranti. Er der mangler eller fejl i dokumenterne, skal der ved henvendelse til pengeinstitut og/eller sikkerhedsstilleren ske rettelse heraf.

Kommunen kan ved gennemgang af oplysningsskema og pantsætningserklæring/anfordringsgaranti anvende en tjekliste.

Skal der ske rettelser, kan der ved henvendelse til pengeinstitut/sikkerhedsstiller med anmodning om rettelser anvendes et krydsbrev.  

Brevkoncepter og tjekliste til brug ved godkendelse af sikkerhedsstillelse:

  • Godkendelse af pantsætningserklæring – Brev til Udlændingestyrelsen (Bilag A)
  • Godkendelse af anfordringsgaranti – Brev til Udlændingestyrelsen (Bilag B)   
  • Kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse (Bilag C)
  • Kommunens godkendelse af sikkerhedsstillelsen (Bilag D) 

Brevene er udarbejdet af specialist Nina Bay, Københavns Kommune

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018 § 7

 

  • DOCX

    Bilag A Godkendelse af pantsætningserklæring

  • DOCX

    Bilag B Godkendelse af anfordringsgaranti

  • DOCX

    Bilag C Kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse

  • DOCX

    Bilag D Kommunen har godkendt sikkerhedsstillelsen