Integration Sikkerhedsstillelse

Godkendelse af sikkerhedsstillelse over for Udlændingestyrelsen

Kommunen skal afgive en udtalelse om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder de krav, der er fastsat i bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse

Afgivelse af udtalelse om opfyldelse af krav

Denne opgave indebærer en gennemgang af oplysningsskema og pantsætningserklæring/anfordringsgaranti. Er der mangler eller fejl i dokumenterne, skal der ved henvendelse til pengeinstitut og/eller sikkerhedsstilleren ske rettelse heraf.

Skal der ske rettelser, kan der ved henvendelse til pengeinstitut/sikkerhedsstiller med anmodning om rettelser anvendes et krydsbrev.  

Brevkoncepter og tjekliste til brug ved godkendelse af sikkerhedsstillelse:

 • Godkendelse af pantsætningserklæring – Brev til Udlændingestyrelsen (Bilag A)
 • Godkendelse af anfordringsgaranti – Brev til Udlændingestyrelsen (Bilag B)   
 • Kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse (Bilag C)
 • Kommunens godkendelse af sikkerhedsstillelsen (Bilag D) 
 • Krydsbrev til brug for tjek af anfordringsgaranti (Bilag AG)
 • Krydsbrev til brug for tjek af pantsætningserklæring (Bilag AH)

Brevene er udarbejdet af specialist Nina Bay, Københavns Kommune

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse nr. 220 af 16. marts 2018 § 7 

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

 • DOCX

  Bilag A Godkendelse af pantsætningserklæring

 • DOCX

  Bilag B Godkendelse af anfordringsgaranti

 • DOCX

  Bilag C Kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse

 • DOCX

  Bilag D Kommunen har godkendt sikkerhedsstillelsen

 • DOCX

  Bilag AG Krydsbrev bank eller ref anfordringsgaranti

 • DOCX

  Bilag AH Krydsbrev bank eller ref. pantsætningserklæring