Integration Sikkerhedsstillelse

Forlængelse af sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelser skal forlænges, hvis de ikke er stillet for en samlet periode på 10 år.

Hvis sikkerhedsstillelser ikke er stillet for 10 år

En sikkerhedsstillelse skal gælde i 10 år fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden. Efter 10 år bringer kommunen efter anmodning fra sikkerhedsstiller og evt. inddrivelse, sikkerhedsstillelsen til ophør.

Økonomiske sikkerhedsstillelser, der er stillet fra den 1. januar 2011 og frem, og som er gældende i 5 år, skal fornys eller forlænges, hvis den samlede periode, hvor der stilles sikkerhed ikke udgør 10 år.

Sikkerhedsstillelser, der allerede er udløbet, kan ikke forlænges. Det er typisk dyrere og mere administrativt tungt at bringe en sikkerhedsstillelse til ophør og stille en ny, end at forlænge den eksisterende sikkerhedsstillelse. Derfor er det hensigtsmæssigt at holde øje med udløb af sikkerhedsstillelser.

Sikkerhedsstillelsen skal forlænges eller en ny sikkerhed stilles med det beløb, der var gældende på tidspunktet for ansøgning om familiesammenførings indgivelse. 

Satserne for økonomisk sikkerhedsstillelse er:

  • 2012: 50.000 kr.
  • 2013: 50.800 kr.
  • 2014: 51.714,40 kr.
  • 2015: 52.490,12 kr.
  • 2016: 53.224,98 kr.
  • 2017: 54.289,48 kr.
  • 2018: for ansøgninger indgivet før 1. juli 2018: 55.375,27 kr.
  • 2018: for ansøgninger indgivet fra og med 1. juli 2018: 100.000 kr. 
  • 2019: 102.000 kr. 
  • 2020: 104.040,00 kr. 

Hvis beløbet for sikkerhedsstillelsen er nedsat, skal den nye eller den forlængede sikkerhed stilles for det samme beløb, som den tidligere sikkerhedsstillelse er nedsat til.

Her kan du læse om satserne for oprettelse og nedsættelse af sikkerhedsstillelse pr. 1. januar 2020.

Hvis du er privatperson og har spørgsmål til din eller din ægtefælles sikkerhedsstillelse, bedes du kontakte din bopælskommune.

Lovgrundlag: bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

Bekendtgørelse nr. 903 af 6. juni 2020 er gældende for sager, hvor udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter den 1. juli 2018.

På dette link finder kommunen blanketter til håndtering af sikkerhedsstillelser.

 

×

Log ind