Sikkerhedsstillelse

Forlængelse af sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelser skal forlænges, hvis de ikke er stillet for en samlet periode på 10 år.

Hvis sikkerhedsstillelser ikke er stillet for 10 år

En sikkerhedsstillelse skal gælde i 10 år fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse til udlændingen. Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden. Efter 10 år bringer kommunen efter anmodning fra sikkerhedsstiller og evt. inddrivelse, sikkerhedsstillelsen til ophør.

Økonomiske sikkerhedsstillelser, der er stillet fra den 1. januar 2011 og frem, og som er gældende i 5 år, skal fornys eller forlænges, hvis den samlede periode, hvor der stilles sikkerhed ikke udgør 10 år.

Sikkerhedsstillelser, der allerede er udløbet, kan ikke forlænges. Det er typisk dyrere og mere administrativt tungt at bringe en sikkerhedsstillelse til ophør og stille en ny, end at forlænge den eksisterende sikkerhedsstillelse. Derfor er det hensigtsmæssigt at holde øje med udløb af sikkerhedsstillelser.

Til forlængelse af sikkerhedsstillelser benyttes bilag 4: Tillæg til sikkerhedsstillelse, som findes i bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018. Printervenlig version findes her på siden.

Sikkerhedsstillelsen skal forlænges eller en ny sikkerhed stilles med det beløb, der var gældende på tidspunktet for ansøgning om familiesammenførings indgivelse.

Satserne for økonomisk sikkerhedsstillelse er:

 • 2012: 50.000 kr.
 • 2013: 50.800 kr.
 • 2014: 51.714,40 kr.
 • 2015: 52.490,12 kr.
 • 2016: 53.224,98 kr.
 • 2017: 54.289,48 kr.
 • 2018: 55.375,27 kr.

Hvis beløbet for sikkerhedsstillelsen er nedsat, skal den nye eller den forlængede sikkerhed stilles for det samme beløb, som den tidligere sikkerhedsstillelse er nedsat til.

Læs mere om forlængelse af sikkerhedsstillelse i familiesammenføringssager og se eksempler på sager om forlængelse i Udlændingestyrelsens nyhedsbrev fra december 2014, som kan findes på www.nyidanmark.dk eller ved at klikke her.

Nedenstående brevkoncept kan benyttes ved forlængelse af sikkerhedsstillelse.

 • Godkendelse af forlængelse af sikkerhedsstillelse (Bilag AA)
 • Vejledning – ny sikkerhedsstillelse, når den gamle er bragt til ophør (Bilag AB)
 • Vejledning til forlængelse af sikkerhedsstillelse (Bilag AC)
 • Brev til herboende: husk at forlænge din sikkerhedsstillelse (Bilag AD)
 • Brev til herboende: husk at forlænge din sikkerhedsstillelse (nedsat sikkerhedsstillelse) (Bilag AF)
 • Kvittering for modtagelse af forlængelse (Bilag AE)

Brevet er udarbejdet af Specialist Nina Bay, Københavns Kommune 

Lovgrundlag: bekendtgørelse nr. 220 af 16. marts 2018

 

 • DOCX

  Bilag 4 Tillæg til sikkerhedsstillelse, bek. nr. 220 af 16.3.2018

 • DOCX

  Bilag AA Forlængelse af sikkerhedsstillelse er godkendt

 • DOCX

  Bilag AB Sikkerhedsstillelse bragt til ophør – Vejledning NY sikkerhed

 • DOCX

  Bilag AC Vejledning om forlængelse af sikkerhedsstillelse

 • DOCX

  Bilag AD Husk at forlænge din sikkerhedsstillelse

 • DOCX

  Bilag AE Kvittering for modtagelse af tillæg til sikkerhedsstillelse

 • DOCX

  Bilag AF Husk at forlænge din sikkerhedsstillelse - nedsat sikkerhedsstillelse