Integration Politiske aftaler

Høringssvar

Her kan du se KL's høringssvar på integrationsområdet.

 • PDF

  KLs bemærkninger til forslag om ændring af lov om danskuddannelse (afskaffelse af deltagerbetaling m.v.).pdf

 • PDF

  Høring om udmøntning af finanslovsaftalen 2019 på udlændingeområdet.pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring vedr. udkast til udmøntning af bekendtgørelser af dele af aftalen om styrket repatriering

 • PDF

  KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af repatrieringsloven mv

 • PDF

  KL's høringssvar til lovforslag om Én plan

 • PDF

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. (klippekortmodel)

 • PDF

  KL's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven - 2017

 • PDF

  KL's bemærkninger til høringsudkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven - 2017

 • PDF

  Høringssvar vedr. skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse - 2017

 • PDF

  Høringssvar vedr. integrationsgrunduddannelsen - 2016

 • PDF

  KLs bemærkninger til lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge samt styrket virksomhedsrettet - 2016

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse - 2016

 • PDF

  KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af udlændingeloven - 2016

 • PDF

  KL's høringssvar til lovforslag om integrationsydelse - 2015

 • PDF

  KL's bemærkninger til udkast til lovforslag om jobrettet integrationsprogram - 2015