Integration Politiske aftaler

Høringssvar

Her kan du se KL's høringssvar på integrationsområdet.

 • PDF

  KL's bemærkning til ændring af reglerne for udbetaling af repatrieringsstøtte.pdf

 • PDF

  KL’s bemærkninger til udkast til opdateret vejledning om repatrieringsloven.pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til lov om opholdtilladelse til personer, der har bistået danske myndigheder i Afghanistan.pdf

 • PDF

  KL's bemærkninger til ændring af lov om dansk indfødsret.pdf

 • PDF

  Høringssvar om ændring af repatrieringsloven (regulering af ydelsesstruktur og udbetalingstidspunktet af repatrieringsstøtte, indhentelse af oplysninger om ansøgeren fra Kriminalregisteret m.v.) - marts 2021.pdf

 • PDF

  Høringssvar om ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering - marts 2021.pdf

 • PDF

  KLs bemærkninger til forslag om ændring af lov om danskuddannelse (afskaffelse af deltagerbetaling m.v.) - 2020

 • PDF

  KL’s bemærkninger om øget fokus på midlertidighed i udlændingeloven - 2019

 • PDF

  KL's bemærkninger til høring vedr. udkast til udmøntning af bekendtgørelser af dele af aftalen om styrket repatriering - 2018

 • PDF

  KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af repatrieringsloven m.v. - 2018

 • PDF

  KL's høringssvar til lovforslag om Én plan - 2018

 • PDF

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. (klippekortmodel) - december 2017

 • PDF

  KL's bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af danskuddannelsesloven - 2017

 • PDF

  KL's bemærkninger til høringsudkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven - 2017

 • PDF

  Høringssvar vedr. skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse - 2017

 • PDF

  Høringssvar vedr. integrationsgrunduddannelsen - 2016

 • PDF

  KLs bemærkninger til lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge samt styrket virksomhedsrettet - 2016

 • PDF

  KL's høringssvar vedr. udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse - 2016

 • PDF

  KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af udlændingeloven - 2016

 • PDF

  KL's høringssvar til lovforslag om integrationsydelse - 2015

 • PDF

  KL's bemærkninger til udkast til lovforslag om jobrettet integrationsprogram - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind