Kommunale opgaver Integration

Politiske aftaler om integration samt høringssvar

Flere flygtninge i job og bedre rammer til kommunernes integrationsindsats var to af hovedelementerne i de politiske aftaler KL indgik i marts 2016.

Det stigende antal flygtninge, der kom til Danmark i 2015, var årsagen til, at KL indgik politisk toparts- og trepartsaftale om integration i marts 2016.

Hovedelementer i trepartsaftalen

Trepartsaftalen er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, hovedelementerne er:

  • Integrationsgrunduddannelsen, IGU: Et 2 årigt forløb, der består af et ansættelsesforhold på en virksomhed og 20 ugers skoleundervisning, herunder danskuddannelse og AMU-kurser
  • Bonusordning til virksomheder

Hovedelementer i topartsaftalen

Topartsaftalen er indgået mellem regeringen og KL, hovedelementerne er:

  • Styrkede muligheder for boligplacering
  • Regelforenkling og bedre rammer for den kommunale integrationsindsats
  • Screening af kompetencer i fasen mellem ophold på asylcenter og modtagelse i kommune samt bedre overlevering af oplysninger fra asylcenter til kommune
  • Styrket virksomhedsrettet integrationsprogram
  • Øget brug af medbragte kompetencer
  • Erhvervsrettet danskuddannelse
  • Fokuseret finansiering: midlertidig forhøjelse af grundtilskuddet og højere resultattilskud for beskæftigelse og uddannelse

Du kan nedenfor læse aftaleteksterne samt de afbureaukratiseringsforslag, som ledte op til forhandlingerne:

 

Topartsaftale mellem KL og regeringen

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

KL's forslag til afbureaukratisering på det brede integrationsområde

Flere forslag til afbureaukratisering på det brede integrationsområde

×

Log ind