Integration Overgivelse fra asylcenter

Undervisningsmateriale til flygtninge i overgangsfasen mellem asylcenter og kommune

Det nye undervisningsmateriale 'Tjek DK' ligger nu til brug for undervisning af flygtninge i overgangsfasen på nyidanmark.dk.

Målgruppen for 'Tjek DK'

Undervisningsmaterialet 'Tjek DK' er en standardpakke med undervisningsmateriale, der henvender sig til flygtninge der er meddelt asyl, men som fortsat opholder sig på et asylcenter og dermed befinder sig i overgangsfasen mellem asylcenteret og kommunen.

Undervisningsmaterialets indhold

Undervisningsmaterialet 'Tjek DK' omfatter materiale til et undervisningsforløb på fire uger i kultur- og samfundsfag samt turbodansk.

Materialet målrettet kursisterne består af ”pixibøger” under emnerne ”Pligt og rettigheder”, ”Bolig”, ”Arbejde” og ”Kultur og omgangsformer”. Disse emner går igen i materialet både til kultur- og samfundsfag og til turbodansk. Der er også et Lær dansk materiale.

Materialet til underviseren består af et kompendium, der følger pixibøgerne, samt et kompendium, der følger Lær dansk materialet til kursister.

Du finder undervisningsmaterialet på nyidanmark.dk her.

Udviklingen af undervisningsmaterialet

Konceptet for undervisningsmaterialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (formandskab), Røde Kors, Hanstholm Asylcenter, Jammerbugt Asylafdeling, KL, Næstved Kommune, Næstved Sprog- og Integrationscenter, SIRI og Udlændingestyrelsen på baggrund af to-partsaftalen i 2016.

×

Log ind