Integration

Økonomistyring

De mange flygtninge, der er og bliver visiteret til kommunerne, stiller store krav til kommunernes indsats på området.

Pjece om økonomistyring på integrationsområdet

KL har udarbejdet en pjece med vigtig information til budgetlægningen på integrationsområdet. Derudover indeholder pjecen relevant information, hvis man ønsker at udarbejde en budget- eller udgiftsanalyse. Her kan især finansieringsafsnittet bidrage som et lille opslagsværk.

I pjecen kan du bl.a. finde information:

  • Finansiering på integrationsområdet
  • Udgifter på integrationsområdet
  • Refusion på serviceområderne
  • Samt to- og trepartsaftalerne, boligplacering, låneadgang til flygtningeboliger og folkeskole

Da området er præget af mange nye tiltag, politiske aftaler og vedblivende ny viden om god praksis, er pjecen lavet som en dynamisk publikation, der løbende opdateres.

Find den senest opdaterede pjece ved at følge linket nedenfor.