Integration Forebyggelse af COVID-19 blandt etniske minoritetsgrupper

Samarbejde med Boligsocialnet om forebyggelse af Covid-19

Her finder du informationer fra boligorganisationerne gennem Boligsocialnets hjemmeside