Kommunale opgaver Integration

Forebyggelse af COVID-19 blandt etniske minoritetsgrupper

KL har samlet en række eksempler på kommuners arbejde for at forebygge smittespredning blandt etniske minoritetsgrupper. Du kan på denne side se videoer til inspiration og læse om konkrete tiltag og indsatser i kommunerne.

Eksempler på kommunernes arbejde med forebyggelse af COVID-19 

Der er et behov for målrettet formidling af, hvorledes man forebygger smitte til familier, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne følge med i nyhedsstrømmen i de danske medier. Kommunerne kan bidrage til at forebygge smittespredning blandt etniske minoriteter, bl.a. gennem informationsindsatser og samarbejde med boligorganisationer, civilsamfund og etniske foreninger. 

Til inspiration vil KL samle en række eksempler på kommuners samarbejde med lokale minoritetsforeninger og trossamfund med henblik på at forebygge smittespredning blandt etniske minoritetsgrupper, som eksempelvis:

  • Liveoversættelse af pressemøder til arabisk - Aarhus Kommune
  • Kontaktliste til ressourcepersoner fra minoritetsmiljøer i Helsingørs boligområder – Helsingør Kommune
  • Oversættelse af breve om nødpasning til forældre - Vejle Kommune
  • Borgmesters brev deles via Expat Network - Vejle Kommune
  • Samarbejde med etniske foreninger i Multikulturelt Forum - Kolding Kommune
  • Vejledning om corona og hjælp til dagligdagen gennem Bydelsmødre og Fædrenetværket Baba i Gellerupparken – Aarhus Kommune

Har din kommune et eksempel, der skal på KL's hjemmeside?

Hvis din kommune ønsker at få lagt et eksempel på KL's hjemmeside, må I meget gerne sender eksemplet til Ulla Schärfe på ULSC@kl.dk.

Samarbejde med etniske minoritetsforeninger og trossamfund

Formidlingsindsatsen bør tage højde for, at der i nogle etniske minoritetsmiljøer er en relativt lav grad af tillid til de danske myndigheder. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at kommunerne kontakter fx lokale etniske minoritetsforeninger, trossamfund og aktører fra civilsamfundet, der kan videreformidle myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.

Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af COVID-19

Den 9. juni 2020 trådte en bekendtgørelse om tilvejebringelse af isolationsfaciliteter i kraft. Bekendtgørelsen pålægger kommunerne, at stille isolationsfaciliteter til rådighed til indkvartering af borgere, der er påvist med COVID-19, og som frivilligt ønsker at lade sig indkvartere på en sådan facilitet. Ophold på en isolationsfacilitet er vederlagsfrit for borgeren.

Målgruppen er personer, der er smittet med Covid-19 og som ikke kan etablere og opretholde selvisolation i eget hjem fordi personen:

  • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rum-adskillelse og/eller

  • Deler husstand med en eller flere personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra og/eller

  • Deler husstand med andre personer, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede person om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, hvorfor risiko for smitte øges.

Kommunerne bør formidle information om frivillige isolationsfaciliteter i samarbejde med lokale minoritetsforeninger, der kan imødekomme eventuelle kulturelle bekymringer, der kan være en barriere for at isolationstilbuddet vil blive taget i anvendelse.

 

×

Log ind