24. januar 2020

Temadag om arbejdet med ghettokriterierne

Temadagen handlede om, hvordan kommunerne og boligorganisationerne kan arbejde aktivt med ghettokrierierne. Se oplægsholdernes slides samt andet relevant materiale fra temadagen her.

Fokus på ghettokriterierne

Mere end 130 deltagere fra kommuner og boligorganisationer landet over tog den 21. januar 2020 del i KL og BL’s temadag om arbejdet med ghettokriterierne.

Temadagen havde hovedsageligt et teknisk fokus. Dette indbefattede blandt andet et oplæg fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om deres praksis og metoder for opgørelsen af ghettolisten, samt konkret erfaringsudveksling om indsatser der kan medvirke til nedbringelsen af faktorer der gør sig gældende i forhold til ghettokriterierne. 

Der var dog også indspark, der i højere grad mindede os om at vi, som kommuner og boligorganisationer, også bør interesser os for andre sociale variabler, hvis vi skal lykkes med det sociale løft i boligområderne.

Nedenfor finder du de slides der blev præsenteret på dagen, samt relevante links til faktablade vedrørende vurdering og godkendelse af udenlandske uddannelser. 

Se materialer fra temadagen her

  • PDF

    Slides fra temadagen om ghettokriterierne