Danskundervisning

Materiale til brug for henvisning af udlændinge til danskuddannelse

KL har udarbejdet en ny skabelon til brug for kommunernes henvisning af udlændinge til danskuddannelse efter den 1. juli 2018

Skabeloner og vejledning til henvisning

Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra bopælskommunen, som i øvrigt skal sørge for at udlændinge omfattet af loven orienteres om uddannelsestilbuddet. Den 1. januar trådte nye regler i kraft, der betyder, at selvforsørgende udlændinge (udenlandsk arbejdskraft, EU-borgere, internationale studerende m.fl.) bliver omfattet af en såkaldt klippekortordning med ret til undervisning i op til 3½ år indenfor en 5-årig periode. Endvidere blev der per 1. juli indført deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul for selvforsørgende kursister.

KL har derfor, i dialog med Udlændinge- og Integrationsministeriet, udarbejdet en ny skabelon til henvisningsbrev. Skabelonen findes både på dansk og engelsk.

Nederst på siden finder du desuden "Vejledning om udfyldelse af skabelon til henvisningsbrev" og Udlændinge- og Integrationsministeriets "Orienteringsskrivelse om ændringer af danskuddannelsesloven (klippekort)", dateret den 9. januar 2018.

 

 • DOCX

  Skabelon til henvisningsbrev opdateret juni 2018

 • DOCX

  Skabelon til henvisningsbrev engelsk opdateret juni 2018

 • PDF

  Vejledning til udfyldelse af skabelon til henvisningsbrev opdateret juni 2018

 • PDF

  Orienteringsskrivelse om ændringer af danskuddannelsesloven