Integration Danskundervisning til voksne udlændinge

Materiale til brug for henvisning af udlændinge til danskuddannelse

KL har udarbejdet en skabelon til brug for kommunernes henvisning af udlændinge til danskuddannelse

Skabeloner og vejledning til henvisning

Optagelse til danskuddannelse sker efter henvisning fra bopælskommunen, som i øvrigt skal sørge for at udlændinge omfattet af loven orienteres om uddannelsestilbuddet.

Den 1. januar 2018 trådte nye regler i kraft, der betød, at selvforsørgende udlændinge (udenlandsk arbejdskraft, EU-borgere, internationale studerende m.fl.) blev omfattet af deltagerbetaling, depositum og en såkaldt klippekortordning med ret til undervisning i op til 3½ år indenfor en 5-årig periode.

Den 1. juli 2020 er deltagerbetalingen dog blevet afskaffet, mens depositummet er blevet forhøjet fra 1.200 kr. til 2.000 kr.

Nederst på siden finder du opdaterede skabeloner (gældende fra 1. juli 20) til henvisningsbrev på hhv. dansk og engelsk. Desuden en opdateret vejledning om udfyldelse af skabelon til henvisningsbrev.

  • DOCX

    Skabelon_til_henvisningsbrev_juli20 (dansk).docx

  • DOCX

    Skabelon_til_henvisningsbrev_juli20-engelsk.docx

  • DOCX

    Opdateret vejledning til udfyldelse af skabelon til henvisningsbrev.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind