Integration Danskundervisning til voksne udlændinge

Kommunernes tilsyn med danskuddannelse

Indberetningsskabelon og vejledning om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne og tilsynsrunden 2018-20

SIRI har i september 2020 udsendt et informationsbrev til kommunalbestyrelserne om de kommunale tilsynsrapporter.  Tilsynsperioden løber fra d.1.12.2018-1.12.2020 og frist for indsendelse af rapporten er d. 1.12.2020.

Til brug for tilsynet anbefales det, at kommunerne orienterer sig i den reviderede indberetningsskabelon og Vejledning om kommunernes tilsyn med danskuddannelserne, hvor særligt afsnittet om kompetencer i tilsynet er udbygget.

Tilsynsperioden 2018-2020 viste en generel stor forbedring af de tilsyn kommunerne fører med danskuddannelserne. SIRI vil derfor, i forhold til tilsynsperioden 2018-2020, følge op på tilsynet ved at udsende en kort skriftlig tilbagemelding på tilsynet og efterfølgende uddybe læringspunkter og best practice fra tilsynsrunden 2018-20 samlet på et dialogmøde, der afholdes i foråret 2021 (dato følger).

Rapporten, dvs. det udfyldte skema og evt. vedlagte bilag, sendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest d. 1.12.2020. på mailadressen: dansktilsyn@siri.dk

 

 

×

Log ind