Integration Danskundervisning til voksne udlændinge

Deltag i KL's netværk om danskuddannelse

Netværket er for kommunale ledere og nøglemedarbejdere, som ønsker at holde sig opdateret om aktuelle dagsordener og nyt om lovgivning, målgrupper, forskning og praksis.

Netværket er landsdækkende, og aktiviteterne inkluderer en fysisk konferencedag i KL-huset samt en række virtuelle netværksmøder fordelt over det næste år.

Temaer for netværket

Aktiviteterne i netværket bygges op omkring aktuelle temaer, som kan blive belyst gennem kommunale eksempler og erfaringsudveksling, vidensoplæg fra forskere, ministerier m.v. samt sparring og drøftelser blandt netværkets medlemmer.  

Temaerne besluttes løbende ud fra aktuelle dagsordener samt ønsker fra netværket. Nedenfor gives nogle eksempler på mulige temaer:

  • Ny lovgivning på danskuddannelses- og integrationsområdet, herunder afskaffelse af klippekortet
  • Kommunernes tilsyn med danskuddannelserne – herunder afrapportering til SIRI ultimo 2022
  • Viden, erfaringer og behov i forhold til sprogindsatsen for ukrainere
  • Udvikling og udbredelse af sprogtilbud for borgere uden danskuddannelsesret, herunder LAB-borgere og selvforsørgende
  • Håndtering af kursister med manglende progression i danskuddannelsen
  • Styrket virksomhedsfokus i danskuddannelsen samt kombination af dansk og virksomhedstilbud
  • Sammenhængen mellem danskuddannelse og øvrige uddannelsestilbud
  • Organiseringen af danskuddannelse – herunder udbud, hjemtagning og samarbejde på tværs af kommuner

Medlemskab

Et medlemskab af netværk løber i et år (andet halvår 2023 / første halvår 2024) og giver adgang til at to repræsentanter kan deltage ved hver af de ovennævnte aktiviteter. Det må gerne være forskellige medarbejdere, der deltager ved de forskellige aktiviteter, så der kan bemandes alt efter temaets relevans. For hvert medlemskab udpeges der én kontaktperson i kommunen, som kan koordinere internt.

Prisen for et medlemskab er 3.500 kr. for et år.

Vil du tilmelde dig eller vide mere?

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Jasper Voigt Møllebro (javm@kl.dk). Har du praktiske spørgsmål til tilmelding eller lign., er du meget velkommen til at kontakte student Maria Aagaard (maam@kl.dk).

Du kan tilmelde dig her.

×

Log ind