Integration Boligsocialt arbejde

Boligsocial monitorering

Boligsocial monitorering er et redskab, der kan løfte det strategiske arbejde med udsatte by- og boligområder. Her kan du læse mere om en ny og nemmere metode til at monitorere udviklingen og udsatheden i kommunens boligområder og få inspiration til, hvordan en kommune konkret kan arbejde med at etablere en monitoreringsindsats.

Guides og redskaber

 

Der er i mange kommuner en efterspørgsel efter at kunne følge udviklingen i kommunens boligområder og dokumentere de særlige boligsociale udfordringer, der er i nogle områder. Solid databaseret viden om kommunens boligområder kan bidrage til

 

  • At skabe et bedre beslutningsgrundlag for de kommunale politikere
  • At løfte det strategiske arbejde med kommunens udsatte boligområder
  • At styrke de målrettede indsatser i praksis

 

KL har derfor udarbejdet en guide til boligsocial monitorering. 

Guiden beskriver en metode til at producere ledelsesinformation ved at trække data fra Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) og behandle dem i kommunens geografiske informationssystem (GIS). Derved kan data vises på kort og skabe et overblik over kommunens boligområder på en række relevante parametre. Med metoden bliver boligsocial monitorering nemmere, mere overskuelig og sammenlignelig på tværs af områder i kommunen.

 

 

Artikel

Artikel Nyt projekt om boligsocial monitorering