Kommunale opgaver Integration

Boligsocialt arbejde

I en række af de almene boligområder er der i de seneste årtier sket en koncentration af samfundets mest udsatte befolkningsgrupper.

Publikationer fra KL

I en række af de almene boligområder er der i de seneste årtier sket en koncentration af samfundets mest udsatte befolkningsgrupper.

Her er andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og unge uden uddannelse ud over folkeskolen højere end landsgennemsnittet, sundhedstilstanden og den gennemsnitlige levealder er under landsgennemsnittet og en betydelig del af familier ramt af fattigdom bor i de udsatte boligområder. 

Grundelementet i løsningen af de boligsociale udfordringer ligger i den kommunale kernedrift, som den boligsociale indsats kan medvirke til at styrke.  

 

 KL's publikation om beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder

KL har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en publikation, som beskæftiger sig med beskæftigelsesrettede indsatser i almene boligområder. Publikationen fokuserer særligt på, hvordan beskæftigelsesindsatser kan drage nytte af samarbejder mellem kommunerne og boligorganisationerne.

  • PDF

    Beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder

 

 Boligsocialt Danmarkskort

Link

Link Boligsocialt danmarkskort