Integration

Boligsocialt arbejde

I en række af de almene boligområder er der i de seneste årtier sket en koncentration af samfundets mest udsatte befolkningsgrupper.

Publikationer fra KL

I en række af de almene boligområder er der i de seneste årtier sket en koncentration af samfundets mest udsatte befolkningsgrupper.

Her er andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og unge uden uddannelse ud over folkeskolen højere end landsgennemsnittet, sundhedstilstanden og den gennemsnitlige levealder er under landsgennemsnittet og en betydelig del af familier ramt af fattigdom bor i de udsatte boligområder.

Kort

Kort Boligsocialt danmarkskort

Grundelementet i løsningen af de boligsociale udfordringer ligger i den kommunale kernedrift, som den boligsociale indsats kan medvirke til at styrke. 

  • PDF

    Gevinster ved boligsociale indsatser - 2016

  • PDF

    KL's anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

  • PDF

    KL's anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder