Indsatsen for ægtefælleforsørgede

Model til beregning af kommunaløkonomiske effekter af indsats for ægtefælleforsørgede

Hvad er kommunens økonomiske effekt af et beskæftigelsesfagligt tilbud til ægtefælleforsørgede med ikke-dansk baggrund? En ny og enkel beregningsmodel giver en klar pejling af de kommunaløkonomiske effekter af en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede.