Integration Beskæftigelsesrettet indsats

KL’s inspirationsmateriale om brug af børneattester for flygtninge

KL-pjece giver inspiration til, hvordan kommunerne kan håndtere ansættelser af flygtninge uden børneattest.

Inspirationsmateriale fra KL

KL har udarbejdet et inspirationsmateriale, der beskriver reglerne omkring børneattester, og som kan inspirere til, hvordan man på anden vis kan tilgodese beskyttelseshensyn, der ligger bag børneattester

Materialet indeholder en række gode konkrete kommunale eksempler på retningslinjer og procedurer for ansættelse af nyankomne flygtninge inden for børn og ungeområdet i deres kommune.

Du finder inspirationsmaterialet nederst på siden.

Usikkerhed i kommuner om børneattest for flygtninge

Der hersker i mange kommuner tvivl og usikkerhed om kravet om børneattester for flygtninge, der ansættes på områder, hvor der skal indhentes børneattest, men hvor det ikke er muligt at indhente en fyldestgørende børneattest.

Erfaringsmæssigt har børn- og ungeområdet i høj grad været anvendt til virksomhedsrettede tilbud til nyankomne flygtninge. Håndtering af ”tomme” børneattester er derfor ikke blevet mindre aktuelt med de seneste lovændringer om en tidligere og styrket virksomhedsindsats for målgruppen.

  • PDF

    Inspirationsmateriale vedr. børneattester

 

×

Log ind